Informatiebijeenkomst Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

03 juni 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Defensie heeft meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Daarom organiseert Defensie op 10 juni aanstaande een informatiebijeenkomst over de ruimtelijke behoefte in Overijssel.

Twente Airport is één van de locaties die in beeld is voor mogelijk gebruik als reserveluchthaven voor Defensie.


De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert in hoog tempo. Het beschermen van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten wordt steeds belangrijker. Daarom heeft Defensie meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Denk hierbij aan kazernes, vliegvelden, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen om te oefenen en op te leiden.

In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) geeft Defensie aan hoeveel ruimte nodig is om de veiligheid te waarborgen voor nu en in de toekomst. In juni en juli 2024 worden daarom door heel Nederland informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten licht Defensie toe op welke onderdelen het (planMER-)onderzoek is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoordexterne-link-icoon. En worden de tot dan toe behaalde resultaten uit het onderzoek gedeeld. In deze bijeenkomsten is er ruimte om aanvullende inzichten mee te geven.

Wanneer en waar

De informatieavond vindt plaats op 10 juni 2024 van 18.45 uur tot 22.00 uur in Hotel Lumen, Stadionplein 20, 8025 CP Zwolle. Vanaf 18:45 uur gaat de zaal open.   

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via defensie.nl/ruimtevoordefensieexterne-link-icoon.

Planning

De opgehaalde informatie wordt meegenomen in de Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie. Het kabinet neemt hierover in 2025 een besluit. De opgehaalde informatie wordt meegewogen bij de inbreng van Defensie voor de Nationale Nota Ruimte. Het nieuwe kabinet neemt hier in 2026 een besluit over. 

Meer informatie

Op defensie.nl/ruimtevoordefensieexterne-link-icoon kunt u meer informatie vinden over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.