Inkoop en aanbesteding

De gemeente koopt goederen en diensten in op een integere, duurzame en innovatieve manier. Dat is samen met onze Twentse buurgemeenten vastgelegd in het Inkoop en -aanbestedingsbeleid.

Het gaat dan om zaken die voor onze organisatie nodig zijn. Maar ook diensten voor inwoners of werkzaamheden in de openbare ruimte, bijvoorbeeld wegonderhoud. Als gemeente hebben we een voorbeeldrol op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen dat ook stimuleren bij onze ondernemers. Ook innovatie heeft onze aandacht. Ons inkoopbeleid legt de regels en afspraken vast, waar we ons aan moeten houden. 

Inkoop en -aanbestedingsbeleid

De Enschedese invulling van het Inkoop en -aanbestedingsbeleid is vastgelegd in de Uitvoeringsnotitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Belangrijke doelstellingen:

 • Het bieden van kansen voor regionale ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
 • Het stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van Social Return on Investment (SROI)
 • Het gebruik maken van steeds duurzamere alternatieven
 • Het bieden van kansen voor innovatieve oplossingen

Hoe het werkt

De opdrachten die we verlenen moeten we vanaf bepaalde normbedragen aanbesteden, zoals dat heet. Die normbedragen staan ook in ons inkoopbeleid. We moeten ons ook houden aan de Aanbestedingswet. Opdrachten besteden we enkelvoudig of meervoudig onderhands aan, als het om bedragen tot een bepaalde norm gaat. Dat betekent met één ondernemer of met meer, die allemaal offerte mogen uitbrengen. Afhankelijk van de grootte van het te besteden bedrag kan het ook zijn dat we in heel Nederland of zelfs Europa ondernemers de gelegenheid moeten geven om mee te doen aan de aanbesteding.

Sociaal maatschappelijke uitgangspunten

Bij de inkoop en aanbestedingen stelt de gemeente sociale inkoopvoorwaarden (Social Return on Investment, SROI). Een opdrachtnemer moet verplicht een vastgesteld percentage van de contractwaarde gebruiken om mensen die moeite hebben om een baan te vinden hiermee te helpen. De gemeente stelt dit als eis bij leveringen en diensten boven een inkoopwaarde van € 100.000. Bij werken wordt per opdracht gekeken naar de mogelijkheden. De gemeente wil hiermee:

 • Werkzoekenden en jongeren helpen aan een baan of stageplek 
 • De werkgelegenheid in de regio verbeteren

De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het werven van werkzoekenden. Het werkplein ondersteunt de opdrachtnemer hierbij.

Bouwblokkenmethode

De gemeente gebruikt voor de uitvoering van de SROI verplichting de bouwblokkenmethode. In de bouwblokken wordt een waarde toegekend aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook staat daarbij hoe op en andere wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichting. De bouwblokken geeft veel meer keuze voor de opdrachtnemer om de SROI verplichting in te vullen.

Uitnodigingsbeleid onderhandse procedure civiel- en cultuurtechnische werken

Het uitnodigingsbeleid is onderdeel van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. We streven naar een transparant en duidelijk beleid. Ook stimuleren we regionale midden- en kleinbedrijven door ze de kans te geven zich voor deze opdrachten in te zetten. In het uitnodigingsbeleid staat meer informatie over de random roulatie en de groslijsten.

Aanmelden groslijst

Wij maken gebruik van de software van EMVI-prestatiemeting. Als u op de groslijst wilt staan, dan moet u zich aanmelden via app.qfact.nlexterne-link-icoon. Volg vervolgens het stappenplan. Als u al een account heeft op app.qfact.nl, volg dan het stappenplan vanaf stap 8.

Stappenplan

 1. Klik op het kopje ‘registreren’ rechts bovenaan de pagina.
 2. Gebruik uw KvK nummer om uw bedrijf op te zoeken.
 3. Selecteer de juiste vestiging.
 4. Kies ‘registreer nieuw account’. 
 5. Vul de gegevens in en gebruik een wachtwoord.
 6. Klik op ‘registreer’.
 7. U ontvangt een mail met daarin een link om de aanvraag te bevestigen. Na ongeveer 48 uur kunt u inloggen.
 8. Log in met uw account.
 9. Gebruik de link EMVI-prestatiemetingexterne-link-icoon.
 10. In uw scherm verschijnt ‘uitnodiging voor gemeente Enschede ’ Klik op ‘accepteren’.
 11. Vul de vereiste gegevens in en upload de noodzakelijke documenten. 
 12. Schrijf u in voor één of meerdere groslijsten door te klikken op ‘open groslijst’.
 13. Upload de noodzakelijke documenten.
 14. Klik op ‘registreer voor deze groslijst’ om uw registratie definitief te maken.

Neem contact op met de helpdesk van Qfact via helpdesk@qfact.nl als er een probleem is met aanmelden of uw account.

Contact