Jubilea en onderscheidingen

De gemeente staat stil bij een aantal bijzondere, persoonlijke gebeurtenissen van inwoners, zoals huwelijksjubilea en 100-jarigen. Het is ook mogelijk om een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding aan te vragen voor iemand.

Jubilea

De gemeente staat bij bijzondere persoonlijke gebeurtenissen van inwoners uit Enschede stil en soms komt de (loco-)burgemeester op bezoek bij de jubilarissen. Het gaat dan om de volgende gebeurtenissen:

  • De burgemeester gaat bij echtparen die 70 of 75 jaar getrouwd zijn op bezoek om hen persoonlijk te feliciteren. Een bezoek vindt altijd plaats in overleg met de familie.
  • Bij een 60- en 65-jarig huwelijk ontvangt het echtpaar een attentie van het gemeentebestuur, maar komt er geen bezoek.
  • De burgemeester bezoekt inwoners die 100 jaar worden. Daarna komt hij om de 5 jaar. De oudste man en oudste vrouw krijgen ook bezoek van de burgemeester. Een bezoek vindt altijd plaats in overleg met de familie.

U hoeft zelf niets te doen. Een medewerker van de gemeente neemt contact met u op.

Onderscheidingen

Er zijn verschillende onderscheidingen.

Koninklijke onderscheiding aanvragen

Nederland heeft verschillende Koninklijke onderscheidingen. Deze worden uitgereikt aan mensen en organisaties die een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld in de samenleving of voor het Koninklijk Huis.

Om een Koninklijke onderscheiding te kunnen krijgen geldt dat deze persoon 'zich geruime tijd ten behoeve van de samenleving hebben ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden'. Het is alleen mogelijk om een aanvraag in te dienen voor iemand anders dan uzelf. Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt:

  • Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, op de laatste werkdag voor Koningsdag
  • Bij een bijzondere gelegenheid

U kunt een persoon of bedrijf op 3 manieren voordragen:

Bekijk de website lintjes.nlexterne-link-icoon voor meer informatie.

Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor het Predicaat Koninklijk of het Predicaat Hofleverancier.

Verenigingen en instellingen van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard kunnen in aanmerking komen voor de Koninklijke Erepenning.

Bekijk de website koninklijkhuis.nl/onderscheidingenexterne-link-icoon voor meer informatie.

Gemeentelijke onderscheiding aanvragen

De gemeente heeft meerdere onderscheidingen:

  • Het Ereburgerschap kan worden toegekend aan personen die zich langdurig hebben ingezet voor de gemeente Enschede. Het is niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor het Ereburgerschap.
  • De Enschede-penning kan worden toegekend aan personen, bedrijven en instellingen voor uitzonderlijke en jarenlange inzet, die een speciale uitstraling geeft aan de stad Enschede en bijdraagt aan de promotie en het imago van de stad.
  • De Enschede-speld kan worden toegekend aan personen die zich voor de stad Enschede op bijzondere wijze hebben ingezet voor een speciale zaak, of op een bepaald terrein.
  • Het Jeugdlintje is een onderscheiding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich meerdere jaren en / of voor een concrete activiteit een bijzondere inzet hebben geleverd voor de Enschedese samenleving.

Enschede-speld

U kunt een aanvraag voor een Enschede-penning of Enschede-speld op 2 manieren doen:

Jeugdlintje

Het jeugdlintje wordt uitgereikt als zich een geschikte kandidaat aandient.

Lees alle informatie over het jeugdlintje