Kinderopvang starten of wijzigen

Onder kinderopvang vallen een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang. Als u een kinderopvang wilt beginnen, moet u een aanvraag bij de gemeente doen. Als er iets verandert bij uw kinderopvang, dan moet u dat ook doorgeven.

Voorwaarden

U kunt pas een aanvraag doen als u aan alle eisen voldoet. U moet eerst een aantal zaken regelen.

  • De landelijke overheid bepaalt de regels en eisen voor een kinderopvang en heeft een stappenplan gemaakt. Volg de instructies in dit stappenplanexterne-link-icoon.
  • Regel uw inschrijving in het Personenregister kinderopvangexterne-link-icoon.
  • Zorg ervoor dat uw plannen passen in het omgevingsplan van de gemeente.
  • Als u gaat bouwen of verbouwen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Check in het Omgevingsloketexterne-link-icoon of u een vergunning nodig heeft of bel met 053 - 481 71 00 voor meer informatie. Voor een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang heeft u ook een vergunning nodig voor brandveilig gebruik.

Aanvraag doen

Vul het formulier in en stuur dit op naar registratiekinderopvang@enschede.nl. Uw aanvraag en alle documenten moeten uiterlijk 10 weken voor de startdatum van uw kinderopvang binnen zijn bij ons. Wij nemen uw aanvraag pas in behandeling als we alle documenten hebben ontvangen.

Wat moet u weten

  • Als u zich als gastouder wilt inschrijven, kunt u niet zelf een aanvraag indienen. Het geregistreerde gastouderbureau waarbij u als gastouder bent aangesloten moet dit voor u doen.
  • Geef het in uw aanvraag aan wanneer u ook voorschoolse educatie aanbiedt.
  • Als u zich heeft geregistreerd, controleren de gemeente en GGD Twente uw aanvraag. We gebruiken bij kinderopvang de regel Streng aan de poort. Dit betekent dat niet iedereen een kinderopvang kan beginnen. U moet aan strenge eisen voldoen. Hiermee zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de kinderopvang hoog is. De gemeente en GGD Twente controleren alle aanvragen daarom uitgebreid.
  • De gemeente informeert u schriftelijk over het besluit. Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een vermelding in het Landelijk Register Kinderopvangexterne-link-icoon. U mag pas starten op de datum van het besluit én als u ook aan alle andere regels voldoet, zoals de voorwaarden van het omgevingsplan.

Wijzigingen doorgeven

Als er na uw inschrijving iets verandert, moet u dit meteen doorgeven. Vul het wijzigingsformulier in en stuur het op naar registratiekinderopvang@enschede.nl.

De gemeente neemt een besluit over uw verzoek tot wijziging. De wijziging gaat pas in op de datum van het besluit. Start u eerder met de wijziging, dan krijgt u misschien een geldboete. Als u wijzigingen niet of te laat doorgeeft, kunt u ook een geldboete krijgen.

Controle

Ook nadat u gestart bent, controleren wij uw kinderopvang regelmatig. GGD Twente controleert de kwaliteit in opdracht van de gemeente. De gemeente komt in actie als een kinderopvang zich niet aan de regels houdt. Inspectierapporten over de kwaliteit van de kinderopvang worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvangexterne-link-icoon.

Meer informatie