Kinderopvang zoeken

Alle ingeschreven kinderopvang in Enschede vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang. Misschien heeft u recht op een vergoeding in de kosten.

Meer informatie

Onder kinderopvang vallen:

  • Kinderdagverblijf
  • Buitenschoolse opvang (BSO)
  • Gastouderbureau
  • Gastouderopvang

Kinderopvang moet voldoen aan strenge voorwaarden, zodat de kwaliteit hoog is en uw kind veilig. De gemeente en GGD Twente controleren dit. Inspectierapporten over de kwaliteit van de kinderopvang worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvangexterne-link-icoon.

Kinderopvangtoeslag

Mogelijk heeft u recht op geld dat u helpt om de kosten van de kinderopvang te betalen. Dit heet Kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Voorwaarden kinderopvangtoeslag op Belastingdienst.nl.externe-link-icoon

Kinderopvang op sociaal-medische basis

Ouders met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen misschien gebruik maken van kinderopvang op sociaal-medische basis. De gemeente betaalt dan een deel van de kosten. Neem hiervoor contact op met de gemeente via:

BSO+

Op een aantal locaties voor buitenschoolse opvang is een medewerker aanwezig voor kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben. Dit noemen we BSO+. Wie gebruik wil maken van BSO+, kan terecht bij de gemeente via:

Zie ook:

Peutergroep

Contact

Vragen of meer informatie, neem contact op met het team Kwaliteit Kinderopvang via: