Klacht indienen

Als u vindt dat u niet goed bent behandeld door een medewerker of een bestuurder van de gemeente, kunt u een klacht indienen.

Bijvoorbeeld:

 • Omdat u geen reactie op uw vragen kreeg
 • U onjuiste informatie kreeg
 • Een medewerker u onbeleefd behandelde
 • U van het kastje naar de muur gestuurd wordt
 • Er niet naar u geluisterd wordt 
 • Uw privacy geschonden is

Dan zijn wij er voor u. 
De klachtencommissaris is onafhankelijk, biedt een luisterend oor en weet de weg binnen de gemeente.

Als uw klacht gaat over iets anders dan het gedrag van een medewerker of bestuurder doe dan een melding. 
Bijvoorbeeld: overlast, onderhoud van groen, kapotte lantaarnpalen.  
Doe een melding.

Hoe dient u een klacht in

Dit kan op een van de volgende manieren:

 • Online met het online formulier
 • Per post naar:  Klachtencommissaris gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede
 • Telefonisch: 053 - 481 86 86
 • Per e-mail: Klacht@enschede.nl 

Online klacht doorgeven

Wat gebeurt er daarna

Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker contact met u op om uw verhaal te horen. 
Samen met u wordt er gekeken hoe uw klacht verder wordt behandeld. 
U kunt daarbij denken aan:

 • Het starten een onderzoek naar uw klacht
 • U helpen om te praten met de persoon over wie u een klacht heeft
 • De gemeente dat sommige dingen beter kunnen
 • Samen met u en de gemeente op zoek naar een oplossing 

Als wij uw klacht niet kunnen behandelen, dan vertellen we u waar u wél terecht kunt. 

Met uw klacht adviseren wij de gemeente hoe  de gemeentelijke dienstverlening verbeterd kan worden.

Wilt u een ander jaarverslag of advies? Stuur dan een mail naar Klacht@enschede.nl.