Klacht indienen

Als u vindt dat u niet goed bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente, kunt u een klacht indienen.

Video klachtencommissaris

Bekijk de video Klachtencommissarisexterne-link-icoon. Daarin leggen we uit:

 • Hoe u een klacht kunt indienen
 • Wat er met uw klacht gebeurt

Bijvoorbeeld:

 • Omdat u geen reactie op uw vragen kreeg
 • U onjuiste informatie kreeg
 • Een medewerker u onbeleefd behandelde
 • U steeds doorgestuurd of verwezen wordt, zonder dat er een oplossing komt
 • Er niet naar u geluisterd wordt
 • Uw privacy geschonden is

Dan zijn wij er voor u. De klachtencommissaris is onafhankelijk, luistert naar uw verhaal en weet de weg binnen de gemeente.

Het kan ook zijn dat uw klacht gaat over iets anders dan het gedrag van een medewerker of bestuurder. Bijvoorbeeld:

 • Overlast
 • Onderhoud van groen
 • Kapotte lantaarnpalen

Dan kunt u een Melding doen.

Hoe dient u een klacht in

Een klacht indienen kan op 1 van de volgende manieren:

 • Met het online formulier (zie hieronder)
 • Per post naar: Klachtencommissaris gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede
 • Telefonisch: 053 - 481 86 86
 • Per e-mail: klacht@enschede.nl

Online klacht doorgeven

Wat gebeurt er daarna

Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker contact met u op om uw verhaal te horen. Samen met u wordt bekeken hoe uw klacht verder wordt behandeld. Bijvoorbeeld:

 • Starten van een onderzoek naar uw klacht
 • U helpen om te praten met de persoon over wie u een klacht heeft
 • Samen met u en de gemeente op zoek gaan naar een oplossing 

Als wij uw klacht niet kunnen behandelen, dan vertellen we u waar u wél terecht kunt. 

Met uw klacht adviseren wij de gemeente hoe de gemeentelijke dienstverlening verbeterd kan worden.

Jaarverslag

Jaarlijks maakt de klachtencommissaris een jaarverslag. Het jaarverslag klachtencommissaris 2023 wordt binnenkort gepubliceerd. Wilt u een jaarverslag van een ander jaar, stuur dan een e-mail naar klacht@enschede.nl.