Koninklijke onderscheiding voor 10 Enschedeërs tijdens lintjesregen

26 april 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Tien inwoners van de gemeente Enschede zijn tijdens de jaarlijkse lintjesregen verrast met een Koninklijke onderscheiding. Het heeft Koning Willem-Alexander behaagd om ze te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede spelde het lintje op.

De heer Nico Alink

Ruim 40 jaar betrokken als vrijwilliger bij de inmiddels opgeheven Zanggroep St Joseph. Voorzitter van 2016-2018. Vanaf 2007 vrijwilliger bij de vereniging Begaafdheidsprofielscholen. Hij is secretaris van de visitatiecommissie die nieuwe lidmaatschappen beoordeelt en bestaande begaafdheidsprofielscholen bezoekt om de kwaliteit te bewaken. Hij is 8 jaar voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling St. Jacobus de meerdere geweest. Vanaf 2011 bestuurslid van het Diaconaal Platform Enschede en medeoprichter van het Noodfonds (onderdeel van het Diaconaal Platform Enschede). Tevens secretaris van de Stichting Concordia, een fonds dat hulp verleent aan mensen in moeilijke situaties en van de Larinkstichting in Enschede. Vanaf 2018 is hij bemiddelaar bij de Buurtbemiddeling Enschede.

Mevrouw Lone Andreasen

Vanaf begin jaren 90 vrijwilliger bij Speeltuin de Wester. Jarenlang heeft ze op de woensdagmiddag een knutselclubje voor kinderen van 6 tot 12 jaar begeleid. Inmiddels niet meer op een vaste middag maar bent is ze wekelijks te vinden bij de speeltuin. Voor de bingomiddagen en avonden doet ze de boodschappen, zorgt dat er prijsjes zijn, kortom mede door haar verlopen deze middagen en avonden altijd op rolletjes. Vanaf beginjaren 2000 vrijwilliger bij woonzorgcentrum Livio Twekkelerveld. Iedere vrijdagochtend zorgt zij voor een gezellige creatieve ochtend voor de bewoners (knutselen/breien). Ze is altijd bereid om te helpen daar waar handen te kort komen of het nu gaat om bingoavonden, kerstmarkten of uitstapjes. Niets is haar teveel.

Mevrouw Verreijt-Beekmans

Vrijwilliger (ruim 40 jaar) bij de korfbalvereniging DOS-WK. Clubicoon. Wie mevrouw Verreijt zegt, zegt DOS-WK en andersom.
Zij is begonnen als jeugdtrainster, lid geweest van het jeugdbestuur, redactielid, wedstrijdsecretaris, keukenploeg, betrokken bij allerlei activiteiten. Mede initiatienemer van het G-Korfbal, thans weer jeugdtrainster.

De heer Gerrit van den Bergh

Hij is van 1980 tot 2013 voorzitter van het Enschedees mannenkoor geweest. (inmiddels opgeheven). Van 1983 tot 2013 was hij voorzitter van Veilig Verkeer Nederland afdeling Enschede. Initieerde activiteiten om de verkeersveiligheid te verbeteren zoals de jaarlijkse caravankeuring jaarlijkse verlichtingscontrole,  jaarlijks verkeersexamen voor basisscholen en rijvaardigheidstest voor ouderen. Vanaf eind jaren 90 is hij voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Hessenhof.

Mevrouw Marianne Kuipers

Medeoprichter, secretaris en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Quatre Mains. (vanaf 1998 tot heden). Vrijwilliger, medeoprichter en spin in het web van het MST-museum dat in 2008 officieel geopend is. Vanaf 2016 voorzitter van de De Zonnebloem afdeling Enschede Oost. Noaberkracht zit in haar bloed.

De heer Joop Kwakman

Ruim 40 jaar vrijwilliger bij de Toneelvereniging De Rommelpot Losser en vanaf 2006 secretaris/medeoprichter van de werkgroep Historische Kring Glanerbrug. Hij heeft hiervoor diverse publicaties uitgebracht. ‘Vooruit nog ééntje dan’, ‘Stilzwijgend’ en ‘Opstaan ’t is oorlog’ geven de lezers een mooi beeld van een stuk geschiedenis van Glanerbrug. Medio november verschijnt een vierde publicatie "Vlakbij tot Internet" .

Mevrouw Marja Minderman

Zet zich al meer dan 40 jaar in voor Meer Bewegen voor Ouderen. Heeft zich met name ingezet voor het volksdansen binnen MBvO. 
1977 - heden vrijwilliger bij de Stichting Dansberaad Overijssel. Zij organiseerde  tot 2014 de jaarlijkse kampeerweekenden met veel (volk)dans. Nog steeds verricht ze hand- en spandiensten. Vanaf 1980 - heden is ze vrijwilliger bij en voorzitter (2018-heden) van de Stichting Nevofoon, die (volks)dansmuziek uitgeeft en verkoopt.
1980 - heden vrijwilliger bij en voorzitter (1980-2013) van het Internationale Senioren  Danscongres. Betrokkene vertegenwoordigt de Nederlandse delegatie die  om de drie jaar deelneemt aan het vijfdaagse internationale evenement.

De heer Robert Sanders

1983 - heden vrijwilliger bij en penningmeester (1999-heden) van Speeltuin Stevenfenne.
Hij is medeorganisator van activiteiten in de speeltuin en de wijk, collectant en zamelt oud papier in. Tevens verricht hij diverse onderhoudswerkzaamheden en hand-en-spandiensten. Is er wekelijks te vinden.

Mevrouw Neeltje Eggert-Vlaanderen

Al meer dan 30 jaar vrijwilligster bij de Protestantse gemeente Glanerbrug in diverse functies zoals kerkrentmeester en diaken. Aanspreekpunt bij uitvaarten. Mevrouw Eggert wast al meer dan 30 jaar de tenues van de teams van SV Sportlust in Glanerbrug. Is vanaf 2008 vrijwilligster bij Liberein , locatie Ariënshuis in Glanerbrug en is al vele jaren lid van het 4 en 5 mei Comité Glanerbrug. Daarnaast verricht ze ook nog hand- en spandiensten voor de Muziekvereniging Wilhelmina in Glanerbrug .

De heer Gerhard Dickman 

Heeft veel betekend voor de schietvereniging Enschede en Lonneker. Meer dan 50 jaar vrijwilliger. Was lid van het onderhoudsteam, realiseerde nieuwe schietbanen en verbouwing van de kantine. Hij coördineerde schietlessen en was onbezoldigd schietinstructeur. Is ook als vrijwilliger ruim 20 jaar betrokken geweest voor de schietvereniging SDVV Almelo.