Kwijtschelding of afkoop van schuld

U heeft een schuld bij ons omdat u eerder teveel uitkering kreeg. En u heeft een betaalafspraak met ons waaraan u zich netjes houdt. Misschien komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding van uw schuld. Dan hoeft u het bedrag niet terug te betalen.

Wat moet u weten

 • U hoeft geen kwijtschelding aan te vragen. Iedereen die recht heeft op kwijtschelding krijgt vanzelf bericht. De gemeente beoordeelt alle schulden die zijn ontstaan omdat er te veel uitkering is uitbetaald.
 • Het gaat om uitkeringen die vallen onder de Participatiewet (bijstand), IOAW (uitkering oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze) of IOAZ (uitkering oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige). U vindt dit in de brief die u van ons kreeg, met het besluit van de terugvordering.
 • In sommige gevallen kunt u uw schuld bij de gemeente afkopen. 
 • U lost een groot gedeelte van uw schuld in 1 keer af. En het restant hoeft u niet meer af te lossen. 
 • U kunt zelf een voorstel doen om uw schuld af te kopen. De gemeente beoordeelt uw aanvraag.

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen:

 • U heeft zich gehouden aan de betaalafspraken die we met u hebben
 • U heeft ons informatie gegeven over hoeveel u kon afbetalen op uw schuld
 • Er is geen sprake van criminaliteit, zoals handel in drugs of het telen van wiet 
 • U heeft voldoende meegewerkt aan een traject voor schuldhulpverlening
 • Wij hebben geen beslag op uw inkomen gelegd
 • Wij hebben uw dossier niet overgedragen aan een deurwaarder
 • U woont in Nederland 
 • Uw schuld is niet verwijtbaar en ouder dan 3 jaar
 • Uw schuld is verwijtbaar en ouder dan 10 jaar

Voorbeelden van niet verwijtbare schulden

 • U heeft een voorschot ontvangen, maar u heeft geen recht op een bijstandsuitkering
 • U heeft een geldlening ontvangen
 • U had recht op een UWV uitkering, en ontving een bijstandsuitkering

Voorbeelden van verwijtbare schulden

 • U heeft te veel aan bijstandsuitkering ontvangen, omdat u geen of niet op tijd informatie door heeft gegeven
 • U heeft een boete gekregen, omdat u niet op tijd informatie heeft doorgegeven. Daardoor heeft u te veel uitkering  ontvangen

Meesturen

Als u kwijtschelding aan wilt vragen of een voorstel voor afkoop wilt doen, heeft u het volgende nodig:

 • Een overzicht van uw schuld(en) bij de gemeente: de hoogte van de schuld en het soort schuld waar u de kwijtschelding voor aanvraagt
 • Een overzicht van uw inkomsten

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over uw schuld(en), bel dan met 053 - 481 78 00.