Verhuizen naar Nederland

Als u verhuist vanuit een ander land naar Enschede, dan moet u zich persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Als uw partner en/of kinderen ook ingeschreven moeten worden, dan komen zij mee naar de afspraak. 

Bel 14 053 voor het maken van een afspraak om uw verhuizing door te geven. Vanuit het buitenland belt u +31 53 481 81 81.

Wat moet u weten

Als u uw verhuizing niet doorgeeft, kunt u een bestuurlijke boete krijgen. 

Meenemen

  • Een geldig paspoort of ID-kaart
  • Een origineel huur- of koopcontract
  • Verhuist u naar een adres waar  al iemand woont? Dan heeft u schriftelijke toestemming  nodig van de huidige bewoner (origineel, geen kopie)
  • Bewijs van uw burgerlijke staat op het moment dat u naar Nederland verhuist
  • Geboorteakte  als u in het buitenland bent geboren
  • Huwelijksakte als u in het buitenland bent getrouwd
  • Echtscheidingsakte als u in het buitenland bent gescheiden

Verhuist u uit een land buiten de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, dan neemt u ook mee:

  • Een bewijs van uitschrijving, als u verhuist vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius
  • Een verblijfsvergunning. Heeft u deze niet? Maak dan een afspraak met de gemeente. Bel hiervoor +31 53 481 81 81. U krijgt dan van de gemeente een Bewijs van Bekendmaking mee. Hiermee kunt u een afspraak maken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om een verblijfsvergunning aan te vragen.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis. 

Meer informatie

Soms moet een akte worden gelegaliseerd  . Bekijk de informatie van de Rijksoverheid over het Legaliseren van buitenlandse documenten.