Melding doen

Als u in de openbare ruimte een onveilige situatie ziet, dan kunt u dit melden. Zoals een lantaarnpaal die niet brandt, een gat in de weg of trottoir of onveilige speeltoestellen. Maar ook bijvoorbeeld afval dat gedumpt is. Geef in uw melding altijd duidelijk aan waarom het volgens u een onveilige situatie is of kan worden.

Zo pakken we uw melding op

We streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk af te handelen. Het kan voorkomen dat we bepaalde meldingen meenemen in een planning om deze later uit te voeren. Zoals het weghalen van onkruid op straat of het maaien van gras. We ondernemen direct actie bij meldingen die veel spoed hebben. Zoals bij een gat in de weg of bij weggeslagen putdeksels.

Verschillende niveaus in onderhoud

Medewerkers in de stadsdelen zorgen ervoor dat de openbare ruimte er schoon en veilig bij ligt. Maar het kan niet altijd overal 100% in orde zijn. Dat kost veel geld en is ook niet altijd nodig. De gemeenteraad heeft besloten om de hele stad op niveau Basis te onderhouden en de binnenstad op niveau Hoog. Meer informatie over deze kwaliteitsniveaus van onderhoud, zie Kwaliteit beheer openbare ruimte.

Spoedmelding

Spoedgevallen meldt u via 053 - 481 76 00.