Melding doen

Als u in de openbare ruimte een onveilige situatie ziet, dan kunt u dit melden. Zoals een lantaarnpaal die niet brandt of een gat in de weg of stoep. Maar ook bijvoorbeeld onveilige speeltoestellen of afval dat gedumpt is. Geef in uw melding altijd duidelijk aan waarom iets onveilig is of onveilig kan worden.

Zo pakken we uw melding op

We proberen uw melding zo snel mogelijk af te handelen. Soms nemen we bepaalde meldingen mee in een planning om die later uit te voeren. Zoals het weghalen van onkruid op straat of het maaien van gras. We ondernemen direct actie bij meldingen die veel spoed hebben. Zoals bij een gat in de weg of bij weggeslagen putdeksels.

Verschillende niveaus in onderhoud

Medewerkers in de stadsdelen zorgen ervoor dat de openbare ruimte schoon en veilig is. Maar het kan niet altijd overal 100 procent in orde zijn. Dat kost veel geld en is ook niet altijd nodig. De gemeenteraad heeft besloten om de hele stad op niveau Basis te onderhouden. En de binnenstad op niveau Hoog. Meer informatie over de kwaliteitsniveaus van onderhoud vindt u op Kwaliteit beheer openbare ruimte.

Spoedmelding

Spoedgevallen meldt u via 053 - 481 76 00.