Onderhoud straten Twekkelo

Een aantal straten in Twekkelo is aan groot onderhoud toe. We combineren dit onderhoud met de verkeersmaatregelen uit het wijkverkeersplan Twekkelo.

Wat gaat er veranderen

We pakken deze straten eerst aan:

Burgemeester Stroinkstraat, tussen gemeentegrens Hengelo en Transportcentrum

We leggen kruispuntplateaus aan bij de aansluitingen met het Broeierdpad, de Lutje Esweg en de Boerstege.

Strootsweg, vanaf gemeentegrens Hengelo 

  • Aanleggen kruispuntplateaus bij de aansluitingen met Gerinkhoekweg en Twekkelerweg
  • Aanleggen extra plateau tussen Gerinkhoekweg en Grote Esweg
  • Herstellen bestaande plateaus tussen Gerinkhoekweg en Grote Esweg

Kruising Gerinkhoekweg – Haimersweg

  • Versmallen kruising door verwijderen van asfaltstrook op Gerinkhoekweg
  • Opnieuw bestraten kruising

Met deze veranderingen maken we Twekkelo veiliger en prettiger.

Planning

  • We zijn samen met aannemer NTP/Roelofs gestart met het ontwerp en de verschillende onderzoeken. Bijvoorbeeld het asfaltonderzoek.
  • We beginnen eind augustus 2024 met de werkzaamheden.
  • De planning en volgorde van de werkzaamheden en informatie over de bereikbaarheid plaatsen we nog op deze pagina.

Contact

Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar projectleider Martijn Wiefferink: m.g.wiefferink@enschede.nl.