Toegang tot Stadserf

Het Stadserf in Enschede is het gebied dat op de onderstaande kaart blauw gekleurd is (klik op het kaartje voor een grotere versie).

Stadserf Enschede

Tussen 07.00 en 11.00 uur is het Stadserf voor iedereen vrij toegankelijk. Bewoners, gehandicapten, ondernemers, hulpdiensten en leveranciers kunnen met hun voertuig buiten deze tijd alleen het Stadserf in met een Stadserfontheffing.

Er zijn twee stadserfontheffingen:

 • Incidenteel: Gedurende één dag voor één voertuig toegang met een maximum van 30 dagen.
 • Permanent: Geeft 1 jaar lang toegang tot het Stadserf.

Aanvragen incidentele ontheffing
U kunt de incidentele ontheffing (met kentekenherkenning) digitaal aanvragen. Vraag het minimaal 2 werkdagen van te voren aan voor een tijdige ontvangst.

Als u de ontheffing zonder kentekenherkenning wilt of u wilt het direct meenemen, moet u een afspraak maken .

U kunt voor dit product iemand machtigen. U kunt hier het machtigingsformulier downloaden.

Aanvragen permanente ontheffing
Een permanente ontheffing kunt u alleen schriftelijk aanvragen. Om deze tijdig te ontvangen moet u rekening houden met een maximale afhandeltermijn van acht weken. Download hier het aanvraagformulier (pdf) of haal het op bij de publieksbalie van het Stadskantoor.

Let op: bij het aanvragen van de permanente ontheffing moet u naast de aanvraag ook bewijstukken meesturen. Lees onder 'Voorwaarden' welke bewijsstukken dit zijn. Deze documenten moet u bij de aanvraag voegen en sturen naar:

Gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

* Meer informatie over eHerkenning en een aanvraagformulier voor eHerkenning is te vinden op de website: www.eherkenning.nl.

Afspraak maken

Permanente Stadserfontheffing

 • Kost €50,00 per ontheffing per jaar.
 • Bij kentekenherkenning wordt geen borg in rekening gebracht.
 • Bewoners en ondernemers gevestigd in het Stadserf betalen slechts eenmalig leges, bij de eerste aanvraag.
 • Voor een eventuele toegangspas betaalt u eenmalig een waarborgsom van € 25,00. U krijgt alleen een toegangspas als u geen gebruik kunt maken van kentekenherkenning.

Incidentele Stadserfontheffing

 • Een incidentele Stadserfontheffing kost €10,00 per dag per voertuig.
 • Heeft u 4 of meer ontheffingen per voertuig nodig binnen 30 dagen, dan betaalt u maximaal €50,00 per voertuig.
 • Kunt u geen gebruik maken van kentekenherkenning dan betaalt u een eenmalige waarborgsom voor de toegangspas van €25,00.

Betaalwijzen
Er zijn verschillende manieren om te betalen voor de leges en, indien van toepassing, de toegangspas:

 • aan de kassa in het stadskantoor (contant of met pin);
 • als u online aanvraagt moet u via Ideal betalen;
 • als u schriftelijk aanvraagt (permanente ontheffing) via een factuur.

Incidentele ontheffing

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een kopie kentekenbewijs en indien van toepassing een kopie van een leasecontract;
 • U moet een duidelijke reden hebben om buiten de venstertijden het stadserf in te rijden.

Permanente ontheffing voor bewoners en ondernemers met eigen parkeergelegenheid (zonder tijdsduurbeperking)

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een bewijs van eigendomsrecht, huurovereenkomst of gebruiksrecht van het aantal eigen parkeerplaatsen;
 • Indien van toepassing een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring;
 • Een kopie kentekenbewijs en indien van toepassing een kopie van een leasecontract

Permanente ontheffing voor bewoners en ondernemers zonder eigen parkeergelegenheid (toegang vanaf 17:00 tot 07:00 op donderdag vanaf 21:00 tot 07:00 de volgende dag)

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Indien van toepassing een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring;
 • Een kopie kentekenbewijs en indien van toepassing een kopie van een leasecontract

Permanente ontheffing leverancier van versproducten (zonder tijdsduurbeperking)

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring;
 • Een kopie kentekenbewijs en indien van toepassing een kopie van een leasecontract van het desbetreffende motorvoertuig met aantekening “geconditioneerd vervoer”.

Permanente ontheffing beroepsvervoerder/leverancier (toegang maandag t/m zaterdag vanaf 11.00 tot 14.00)

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring;
 • Een kopie kentekenbewijs en indien van toepassing een kopie van een leasecontract;
 • Een schriftelijke bewijs waarmee u aantoont dat voldaan wordt aan concept bundeling en drops.

Permanente ontheffing en gehandicapt (zonder tijdsduurbeperking, geen gebruik van het voetgangersgebied)

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een kopie kentekenbewijs en indien van toepassing een kopie van een leasecontract;
 • Een kopie van een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

Permanente ontheffing ondernemer taxi (ontheffing met tijdsduurbeperking. Altijd toegang behalve op donderdag-, vrijdag- of zaterdagavond tussen 23.00 en 06.00 uur de daaropvolgende ochtend)

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring;
 • Een kopie kentekenbewijs en indien van toepassing een kopie van een leasecontract met aantekening “ingericht als taxi”.

Permanente ontheffing ondernemer taxi WVG (zonder tijdsduurbeperking)

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring;
 • Een kopie kentekenbewijs en indien van toepassing een kopie van een leasecontract met aantekening “ingericht als taxi.;
 • Een kopie van het WVG vervoerscontract.

Permanente ontheffing voor Medische diensten (zonder tijdsduurbeperking)

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een kopie kentekenbewijs en indien van toepassing een kopie van een leasecontract;
 • Een BIG-nummer of een schriftelijk bewijs dat het om een medische dienstverlening gaat;

Permanente ontheffing voor storingsdiensten (zonder tijdsduurbeperking)

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring;
 • Een kopie kentekenbewijs en indien van toepassing een kopie van een leasecontract;
 • Een schriftelijke bewijs waarmee u aantoont dat uw bedrijf 24-uur per dag, 7-dagen per week oproepbaar is in verband met storingen en de ritten die u uitvoert verband houden met hygiëne, volksgezondheid of veiligheid.

Permanente ontheffing N voor horecaonderneming met eigen inkoop

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring;
 • Een kopie kentekenbewijs en indien van toepassing een kopie van een leasecontract.

NB: Een kopie van inschrijving van de KvK of goedgekeurde accountantsverklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 • Een permanente Stadserfontheffing krijgt u in de vorm van een toegangspas of door middel van kentekenherkenning.
 • Een incidentele Stadserfontheffing krijgt u door middel van kentekenherkenning.

Wat is er mogelijk?

Toegang buiten 7.00-11.00 uur voor gemotoriseerd verkeer (permanente ontheffing):
I. Bewoners uit het Stadserf
II. Ondernemers uit het Stadserf

 • Medische diensten
 • Beroepsleveranciers*
 • Leveranciers van versproducten**
 • Gehandicapt
 • Taxi’s en Taxi's WVG
 • Beheer en onderhoud Openbare Ruimte

* Als de bevoorradingsactiviteit alleen buiten 7.00-11.00 uur kan worden verricht en wordt voldaan aan het concept van bundeling en drops.
** Als de bevoorradingsactiviteit alleen buiten 7.00-11.00 uur kan worden verricht en men beschikt over een geconditioneerd motorvoertuig.

Toegang buiten 7.00-11.00 uur voor gemotoriseerd verkeer en bromfietsen (incidentele ontheffing):

 • Verhuizing
 • Bouw-/installatie-/reparatiebedrijf
 • Evenemententransport
 • Schoonmaakbedrijf
 • Storingsdienst
 • Decorwagen/schouwburg
 • Zendwagen radio en tv
 • Hoogwaardigheidsbekleders
 • Overige

Wanneer u met uw motorvoertuig het Stadserf betreedt, moet u de Stadserfontheffing bij u hebben.

De Stadserfontheffing geldt alleen voor de toegang tot en het berijden van het Stadserf en niet voor het parkeren. Alleen gehandicapten mogen overal in het Stadserf voor maximaal 3 uur parkeren met een geldige gehandicaptenparkeerkaart in combinatie met een parkeerschijf, behalve in het voetgangersgebied en op voorwaarde dat ze geen hinder veroorzaken.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.