Opkoopbescherming

Per 1 januari 2023 geldt er opkoopbescherming in de gemeente Enschede. Opkoopbescherming zorgt ervoor dat in populaire gebieden huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Op deze manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen.

In welke wijken geldt opkoopbescherming 

Opkoopbescherming is van toepassing in de wijken:

  • Het Binnensingelgebied
  • Hogeland-Velve
  • Twekkelerveld-T.H.T. 
  • Boswinkel-Stadsveld 
  • Enschede-Noord
  • Enschede-Zuid

Bekijk de wijken op de kaart.

Om welke woningen gaat het

De regeling geldt voor de 60% goedkoopste woningen in de wijken. Voor 2023 betekent dit dat het gaat om woningen met een WOZ-waarde tot € 288.000. Jaarlijks wordt het bedrag opnieuw berekend. 

Vanaf wanneer geldt de opkoopbescherming  

De overdrachtsdatum bij de notaris is op of na 1 januari 2023. Vanaf dat moment is de opkoopbescherming 4  jaar van kracht tot 1 januari 2027. Binnen deze 4 jaar mag de woning niet verhuurd worden. 

Uitzonderingen

Nieuwe woningen, jonger dan 3 maanden, vallen niet onder de opkoopbescherming. Ook woningen die nu al verhuurd worden zijn uitgezonderd. 

In enkele situaties kan er een vergunning worden aangevraagd. Bijvoorbeeld zodat een (groot)ouder een woning kan kopen om te verhuren aan een (klein)kind. Bekijk voor meer informatie de Huisvestingsverordening Opkoopbeschermingexterne-link-icoon

Bibob-onderzoek

Let op: Bij de aanvraag van een verhuurvergunning wordt een Bibob-onderzoek gedaan. Voeg een ingevuld formulier toe bij uw aanvraag van een verhuurvergunning. Meer informatie over het Bibob-onderzoek en de formulieren vindt u op de pagina Bibob-onderzoekexterne-link-icoon.

Overtreding regels opkoopbescherming

Wie een woning verhuurt tegen de regels voor opkoopbescherming, kan een bestuurlijke boete krijgen. Het boetebedrag kan oplopen tot € 90.000.