Vergunning voor kamerverhuur

Als u in een pand kamers wil verhuren, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de gemeente Enschede.

Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als de aanvraag wordt geweigerd. De actuele hoogte van de kosten vindt u in de legesverordening

Vergunning aanvragen

Een aanvraag doet u via Omgevingsvergunning.

Indieningseisen

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of een conceptaanvraag voor een kamerverhuurpand moeten de volgende bijlagen worden ingediend: 

  • Plattegrondtekening, bij voorkeur schaal 1:100, van alle verdiepingen waarin de gebruiksfunctie en gebruiksoppervlakte van alle ruimtes zijn aangegeven en waarop alle (privé)kamers zijn genummerd en de totale gebruiksoppervlakte per bouwlaag is aangegeven.
  • Plattegrondtekening van het perceel, inclusief eventuele buitenberging met het gebruiksoppervlakte. 

Toetsingseisen

De precieze toetsingseisen vindt u op de pagina regels voor kamerverhuur

Vraag en antwoord

Waarom moet ik ook betalen voor een vergunningsaanvraag als deze niet wordt verleend? 

Omdat u betaalt voor de werkzaamheden die het behandelen van een aanvraag met zich meebrengen, ongeacht de uitkomst van de aanvraag. Dit is zo beschreven in de Legesverordening. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een verleende vergunning? 

U kunt bezwaar maken tegen een verleende vergunning door een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan binnen zes weken na datum van de beslissing. Hoe u bezwaar kunt maken leest u op Bezwaar maken. Het is niet mogelijk anoniem bezwaar te maken. 

Waarom kan ik pas bezwaar indienen als de vergunning al is verleend? 

Omdat dit zo staat beschreven in de wet. Zolang de vergunning aanvraag nog niet is afgehandeld, is nog niet duidelijk wat het besluit zal zijn. 

Welke vergunningen zijn er onlangs verleend?

Verleende vergunningen worden bekend gemaakt in de Huis aan Huis.