Privacyverklaring melding openbare ruimte (MOR)

Gemeente Enschede heeft een algemene privacyverklaring. Deze privacyverklaring melding openbare ruimte is een aanvulling hierop. Deze privacyverklaring is voor als u een melding openbare ruimte doet. We informeren u graag over de gegevens die we verwerken. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens heet verwerken.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Met persoonsgegevens bedoelen wij uw persoonlijke informatie, zoals:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

U kunt kiezen om een melding anoniem te doen of niet anoniem te doen.

Anoniem melden

U kunt uw melding anoniem doen. Anoniem melden betekent dat u bij een melding geen persoonlijke informatie invult. Dit kan zijn uw e-mailadres of telefoonnummer. Als u anoniem meldt, worden dus geen persoonsgegevens van u verwerkt.

De gegevens die u nog wel vermeldt in de melding zijn:

 • Gegevens over de melding zelf: het probleem dat u wilt melden.
 • Plaats van de gebeurtenis die u meldt: waar het probleem is.
 • Beeldmateriaal van het probleem, zoals een foto. Dit is niet verplicht.

Niet anoniem melden

U kunt ook kiezen om niet anoniem te melden. Dan vult u wel persoonsgegevens in bij het doen van de melding. U vult dan de volgende gegevens in:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie die u in het open tekst veld zet, dit zijn geen persoonsgegevens

Waarom verwerken wij deze gegevens

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak van algemeen belang. Dit is de reden van het verwerken. De gegevens verzamelen, opslaan en bewaren we voor de volgende doeleinden:

 • Melden van een onveilige situatie in de openbare ruimte.
 • Gemeente Enschede kan niet alle situaties zelf oplossen. Soms kunnen andere partijen de melding beter oplossen. We sturen dan de gegevens in de melding door naar degene die de melding gaat oplossen.
 • Het kan zijn dat we iets niet helemaal begrijpen in de melding. De gemeente probeert dan contact met u op te nemen.

Aan wie sturen wij deze gegevens door

Gemeente Enschede kan meldingen van enkele categorieën zelf oplossen. Dan worden de gegevens naar de afdeling gestuurd die de melding oplost. Deze afdeling gebruikt deze gegevens dan om de melding op te lossen.

Ook zijn er meldingen die de gemeente Enschede niet zelf kan oplossen. Dan vragen we een andere partij om de melding op te lossen. Gemeente Enschede heeft afspraken gemaakt voor het oplossen van meldingen met:

 • Onderhoud Enschede BV
 • Twente Milieu
 • Heijmans Infra BV

De informatie die u heeft ingevuld in de melding wordt dan geautomatiseerd aan deze partijen doorgestuurd.

Algemene privacyverklaring

Privacyverklaring