Raadsvergaderingen week 14 2024

22 maart 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 1 april 2024.

GEMEENTERAAD

In verband met Pasen zijn er op maandag 1 april 2024 geen vergaderingen van de gemeenteraad.

Raadscommissies

Dinsdag 2 april 2024

Stadsdeelcommissie Centrum 
Aanvang: 20.00 uur. 
Locatie: Speeltuin ’t Hoogeland, Molukkenstraat 90, 7512 XT Enschede.
Onderwerpen:

  • Actieprogramma Binnenstad
  • Stadsdeelagenda Centrum 2024
  • Verantwoording bestede wijkbudgetten 2023

Bekijk de agenda van stadsdeelcommissie Centrum van 2 april 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt de vergadering ook achteraf terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom.  Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl ;tel 14 053


Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053