Raadsvergaderingen week 17 2024

12 april 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 22 april 2024.

Gemeenteraad

Op maandag 22 april  2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 22 april 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

Raadscommissies

Op maandag 22 april 2024 vergadert de Stedelijke commissieparallel:

Kamer Fysiek
Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: raadzaal, stadhuis.

Onderwerpen

 • Beeldvormend: Brief Programmering wind
 • Beeldvormend: Brief Tiny House
 • Beeldvormend: Brief Geactualiseerde brief sturing op de woningmarkt
 • Oordeelsvormend: Aanpassing binnenplanse afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsbevoegdheden voor Omgevingswet
 • Beeldvormend (besloten): Uitkomsten locatieonderzoek nieuwe bedrijventerrein (fase 2)
 • Voorstel hamerstuk: 
  • Reparatie regels bijbehorende bouwwerken
  • Vestiging voorkeursrecht ontwikkelingsgebied Centrumkwadraat
  • Indexatie prijsgrens opkoopbescherming
  • Benoeming lid Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark

Bekijk hier de agenda van kamer Fysiek van 22 april 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer EWIO 
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: kamer 51, stadhuis.

Onderwerpen:

 • Minima Effectrapportage, minimamonitor KWIZ en Evaluatie kadernota “Rondkomen met je inkomen
 • Ontwikkelagenda Economie 2024

Bekijk hier de agenda van kamer EWIO van 22 april 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Dinsdag 23 april 2024

Stadsdeelcommissie Oost

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Tex Town Tigers, Kotkampweg 119 Enschede.
Onderwerpen: 

 • Evaluatie wijkbudgetten
 • Raadsvoorstel Projectafwijkingsbesluit Zonnepark Klein Boekelerveldweg
 • Raadsvoorstel Bestemmingsplan Franklinstraat – Oostburgweg
 • Raadsvoorstel Bestemmingsplan Hoge Boekelerweg 399
 • Raadsvoorstel Ontbinding Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Oost van 23 april 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de vergadering ook achteraf terug kijken.

(Onder voorbehoud) extra Stadsdeelcommissie Centrum

Aanvang: 18.00 uur. 
Locatie: kamer 51, Stadhuis.
Onderwerpen:

 • Vestiging voorkeursrecht ontwikkelingsgebied Centrumkwadraat

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Centrum van 23 april 2024externe-link-icoon.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 

Kamer Fysiek: dhr. D.J. Eshuis, dj.eshuis@enschede.nl en dhr. K. Grunder, k.grunder@enschede.nl ; tel 14 053
Kamer EWIO: dhr. D. Kosar, d.kosar@enschede.nl; tel 14 053
Stadsdeelcommissie Oost: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl; tel 14 053
(Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl; tel 14 053)

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053