Raadsvergaderingen week 20 2024

26 april 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 13 mei 2024.

Op maandag 13 mei 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de actualiteitenraad van 13  mei 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad vergadert op maandag 13 mei 2024 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Recreatiepark Rutbeek
  • Herziening verstrekte achtergestelde lening FC Twente
  • Ontwikkelagenda Economie 2024
  • Waardevol oud worden in Enschede/routekaart 2024-2040
  • Gewijzigde verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein

Bekijk hier de agenda van de raadsvergadering van 13 mei 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt u de raadsvergadering ook live volgen of achteraf terug kijken. 

RAADSCOMMISSIES

Dinsdag 14 mei 2024

Stadsdeelcommissie West
Aanvang: 19.30 uur. 
Locatie: Het Laadperron, Getfertsingel 41 te Enschede.
Onderwerpen:

  • Bestemmingsplan Usseler Es West (herstelbesluit)
  • Brief besteding SPUK gelden PFAS De Bleekerij Boekelo
  • Verantwoording wijkbudgetcommissies 2023
  • Bestemmingsplan Cromhoff

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie West van 14 mei 2024externe-link-icoon. Via deze link kunt de vergadering ook achteraf terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. 
Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Stadsdeelcommissie West: dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl; tel 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053