Raadsvergaderingen week 22 2024

17 mei 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 27 mei 2024.

GEMEENTERAAD

Op maandag 27 mei 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats. De actualiteitenraad vervangt het vragenhalfuur in de raadsvergadering en de verschillende kamers van de Stedelijke Commissie, en vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze raadsvergadering live te volgen op de publieke tribune van het stadhuis.

Bekijk hier de agenda van de Actualiteitenraad van 27 mei 2024externe-link-icoon.
Via deze link kunt u de actualiteitenraad ook live volgen of achteraf terug kijken.

RAADSCOMMISSIES

Op maandag 27 mei 2024 vergadert de Stedelijke commissie parallel:

Kamer Sociaal
Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: raadzaal, stadhuis.

Onderwerpen:

  • Beeldvormend: Vervolg Huisvesting Culturele Instellingen (stappen 3 en 4)
  • Oordeelsvormend: Strategienota ‘Onze jeugd onze zorg’

Bekijk hier in de agenda van Kamer Sociaal van 27 mei 2024externe-link-icoon.

Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Kamer Bestuur en Middelen 
Aanvang: 19.00 uur. 
Locatie: kamer 51, stadhuis

Onderwerpen: 

  • Beeldvormend: Raadsbrief met reactie op verificatieonderzoek Saxion
  • Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2024
  • Oordeelsvormend: Effecten loon prijs gesubsidieerde instellingen

Bekijk hier de agenda van Kamer Bestuur en Middelen van 27 mei 2024externe-link-icoon.

Via deze link kunt u deze vergadering ook live volgen of achteraf terug kijken.

Dinsdag 28 mei 2024

Stadsdeelcommissie Centrum. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Locatie: nog niet bekend.

Onderwerpen: 

  • Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet Parkeergarage en Fietsenstalling Centrumkwadraat 
  • Informatief: Het Warenhuis
  • Informatief: Actieprogramma Binnenstad
  • Voorstel hamerstuk Vaststellen bestemmingsplan Tweede Emmastraat

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Centrum van 28 mei 2024externe-link-icoon.

Via deze link kunt u de vergadering ook achteraf terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

Belangstellenden zijn van harte welkom. Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is: 
Kamer Sociaal: dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl en mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl ; tel 14 053
Kamer Bestuur en Middelen: dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl en mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl ; tel 14 053
Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl; tel 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053