Raadsvergaderingen week 27

21 juni 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 1 juli 2024.

Actualiteitenraad

Op maandag 1 juli 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. U kunt deze vergadering op 2 manieren volgen:

 1.  In het stadhuis. U bent van harte welkom op de publieke tribune van het stadhuis.
 2. . Online. 

Bekijk hier de agenda van de actualiteitenraad van 1 juli 2024externe-link-icoon. Hier kunt u de vergadering online live volgen of later terugkijken.

GEMEENTERAAD

Na de actualiteitenraad vindt op maandag 1 juli 2024 vanaf 19.00 uur de reguliere raadsvergadering plaats in de raadzaal van het stadhuis. Hierin vindt de behandeling van de raadsagenda plaats waarin het debat over de bespreekpunten en het behandelen van de hamerstukken zal plaatsvinden. 
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

 • OV-visie ‘van Openbaar vervoer naar Publieke mobiliteit’
 • Grondexploitatie, investeringsprojecten en bestemmingsplan Eschmarkerveld 
 • Duurzaamheidsroute A35
 • Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente
 • Volkshuisvestingfonds Hanenberglanden

U kunt deze vergadering op 2 manieren volgen:

 1. In het stadhuis. U bent van harte welkom op de publieke tribune van het stadhuis.
 2. Online. 

Bekijk hier de agenda van de raadsvergadering van 1 juli 2024externe-link-icoon. Hier kunt u de vergadering online live volgen of later terugkijken.

Dinsdag 2 juli 2024

Stadsdeelcommissie Centrum
Start: 20.30 uur. 
Locatie: De Melkhal, De Coöperatie 15, 7514 JK
Onderwerpen: 

 • Het raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Visserijstraat 3-5a
 • Presentatie stand van zaken Stationskwartier
 • Actieprogramma Binnenstad: resultatenplaat

Bekijk hier de agenda van stadsdeelcommissie Centrum van 2 juli 2024externe-link-icoon. Hier kunt u de vergadering ook later terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de stedelijke commissie of de stadsdeelcommissie.  Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe u kunt inspreken. De contactgegevens staan hieronder. Neem op tijd contact op met de commissiegriffier i.v.m. de voorbereidingen. 

Meer informatie over het spreekrecht leest u hierexterne-link-icoon.

De commissiegriffier is: 

Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl; tel 14 053 

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053