RAADSVERGADERINGEN WEEK 28

28 juni 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Bekijk hier de agenda's voor de raadsvergaderingen in de week van 8 juli 2024.

GEMEENTERAAD

Op maandag 8 juli 2024 vindt van 18.00 uur tot 19.00 uur de actualiteitenraad plaats in de raadzaal van het stadhuis. Tijdens de actualiteitenraad stellen gemeenteraadsleden vragen over actualiteiten in de stad. U kunt deze vergadering op 2 manieren volgen:

  1. In het stadhuis. U bent van harte welkom op de publieke tribune van het stadhuis.
  2. Online.  

Bekijk hier de agenda van de actualiteitenraad van 8 juli 2024externe-link-icoon. Hier kunt u de vergadering online live volgen of later terugkijken.

RAADSCOMMISSIES

Stedelijke commissie: kamer Bestuur en Middelen. 
Start: 19.00 uur. 
Locatie: raadzaal, stadhuis.

Onderwerpen: 

  • (Op aanmelding) Spreekrecht Zomernota 2024
  • (Op aanmelding) Jaarverslagen Klachtencommissaris, Commissie
  • Bezwaarschriften, Functionaris Gegevensbescherming en Rekenkamer
  • Oordeelsvormend: Actualisatie Strategische Investeringsagenda
  • Oordeelsvormend: 1ste Tussenrapportage 2024

Bekijk hier de agenda van kamer Bestuur en Middelen van 8 juli 2024externe-link-icoon.Hier kunt u de vergadering online volgen of later terugkijken.

Dinsdag 9 juli 2024

(extra) Stadsdeelcommissie Oost. 
Start: 19.30 uur. 
Locatie: raadzaal, stadhuis

Onderwerpen: 

  • Oordeelsvormend: “Omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit voor het oprichten van een clubgebouw ten behoeve van de Rugbyclub ERC aan de J.J. Van Deinselaan 32”
  • Oordeelsvormend: “Topsportcampus Diekman”

Bekijk hier de agenda van Stadsdeelcommissie Oost van 9 juli 2024externe-link-icoon. Hier kunt u de vergadering ook later terug kijken.

Bezoekers en sprekers bij commissievergaderingen

U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de stedelijke commissie of de stadsdeelcommissie. 
Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze overlegt met u hoe u kunt inspreken. De contactgegevens staan hieronder. Neem op tijd contact op met de commissiegriffier in verband met de voorbereidingen. 

Meer informatie over het spreekrecht leest u hierexterne-link-icoon.

De commissiegriffier is: 
Kamer Bestuur en Middelen: dhr. S. van Iersel, s.vaniersel@enschede.nl en mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl; tel 14 053
Stadsdeelcommissie Oost: mevr. N. van Proosdij, n.vanproosdij@enschede.nl; tel: 14 053

Volg de gemeenteraad van Enschede via X via @raad053 en #raad053