Reageren op ontwerp wijziging omgevingsplan

Als u het oneens bent met het ontwerp van een wijziging van het omgevingsplan, kunt u daarop reageren. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een nieuwbouwproject naast uw woning. Dit noemen we een zienswijze.

Zienswijze indienen

U kunt uw zienswijze online indienen:

Schriftelijk

Wilt u uw zienswijze liever schriftelijk indienen, stuur dan een brief. U stuurt uw brief naar de gemeenteraad of naar burgemeester en wethouders. 

Wijzigingen van het omgevingsplan maken we altijd bekend. Dit doen we in de officiële bekendmakingen en in het weekblad Huis aan Huis. Daarin staat ook aan wie u de zienswijze moet sturen.

U stuurt uw zienswijze dan naar: Gemeenteraad of Burgemeester en wethouders, Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Vermeld in uw brief:

  • Naam van de wijziging van het omgevingsplan waarover u een zienswijze indient
  • Identificatienummer van de wijziging van het omgevingsplan (het nummer achter het adres in de advertentie)
  • Uw naam, adres en handtekening

Mondeling

Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen, stuur dan een e-mail naar omgevingsplan@enschede.nl.

  • Geef duidelijk aan dat u een afspraak wilt maken voor het indienen van een zienswijze
  • Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer

Wij bellen u uiterlijk de volgende werkdag voor het maken van een afspraak.

Wat moet u weten

  • De gemeente maakt bekend dat het ontwerp van een wijziging van het omgevingsplan klaar is. En dat u kunt reageren. Na het bekendmaken heeft u 6 weken om te reageren met een zienswijze. 
  • De gemeente stelt op basis van het ontwerp de wijziging van het omgevingsplan vast. Met of zonder wijzigingen. Meestal gebeurt dit binnen 12 weken. De gemeente houdt daarbij rekening met alle ingediende zienswijzen.

Meer informatie