Omgevingsplan

Voor alle gebieden in de gemeente Enschede geldt het omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag gebeuren. Alle regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving staan erin. De regels gaan over gebouwen, grond, wegen, water, groen, lucht, bodem, milieu, energie, gezondheid en erfgoed. De regels in het omgevingsplan gelden voor alle inwoners, ondernemers en de gemeente zelf.

Wat is een omgevingsplan

Met het omgevingsplan heeft u te maken bij:

 • Bouwen op een stuk grond
 • Gebruiken van een stuk grond en/of gebouwen
 • Verbouwen van een pand dat er al is
 • Wijzigen van het gebruik van een pand dat er al is

Een omgevingsplan is belangrijk, omdat hierin staat:

 • Of u op een bepaalde plek mag bouwen. En zo ja, wat daarvoor de regels zijn. Bijvoorbeeld tot welke oppervlakte en hoogte.
 • Op welke manier u op een bepaalde plek een stuk grond en/of gebouwen mag gebruiken. Dus wat er is toegestaan, zoals bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatie.
 • Of u toestemming nodig heeft

Omgevingsplan bekijken

Bekijk het omgevingsplan via Regels op de kaartexterne-link-icoon.

Als u een vraag heeft over een wijziging die nog niet is vastgesteld:

 • Stuur een e-mail naar omgevingsplan@enschede.nl als u een pdf-bestand van de wijziging wilt ontvangen. Vermeld in uw e-mail de naam van de wijziging van het omgevingsplan.
 • Maak een afspraak als u de wijziging wilt bekijken in het Stadskantoor. Of als u een toelichting wilt. Stuur dan een e-mail naar omgevingsplan@enschede.nl. Geef aan dat u een afspraak wilt maken. Vermeld de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer. Het is niet mogelijk om zonder afspraak de wijziging te bekijken in het Stadskantoor.

Plannen passen niet binnen omgevingsplan

Het kan zijn dat u plannen heeft die niet passen binnen het omgevingsplan. Er zijn dan 3 mogelijkheden:

 • U krijgt geen omgevingsvergunning voor uw plannen.
 • De gemeente kan medewerking verlenen aan uw plannen via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Dit staat dan in de omgevingsvergunning die u voor uw plannen nodig heeft.
 • U kunt vragen uw plannen mogelijk te maken door het omgevingsplan te wijzigen. U vraagt dit aan de gemeenteraad en in sommige gevallen aan burgemeester en wethouders. Het kan zijn dat u daarna ook nog een omgevingsvergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld om te mogen bouwen.

Als u eerst wilt weten of een verzoek kans heeft, kunt u een vooroverleg aanvragen. Voordat u een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning of een wijziging van het omgevingsplan indient.

Bij een vooroverleg controleren wij de haalbaarheid van een plan. U geeft ons dan alle informatie die u ook bij een aanvraag zou indienen. We kijken dan of uw plan past in het omgevingsplan en ander beleid van de gemeente. Op basis daarvan nemen we een principebesluit. Een principebesluit geeft aan of uw aanvraag voor een vergunning haalbaar is. 

Mogelijk is uw echte aanvraag daarna gelijk aan die van het vooroverleg. Het duurt dan meestal minder lang voor u een vergunning krijgt. Het kan ook zijn dat er nog aanpassingen nodig zijn. Of dat er nader onderzoek of advies nodig is. Dat hoort u dan ook van ons.

Een vooroverleg is goedkoper dan het direct indienen van een aanvraag. Het is makkelijker om nog aanpassingen te doen. Na het principebesluit kunt u digitaal een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen via het omgevingsloket. Of per post een aanvraag voor het wijzigen van het omgevingsplan doen. Stuur de aanvraag naar: Gemeente Enschede, afdeling Bestemmen, Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Meer informatie