Reclame plaatsen

Reclame plaatsen in de openbare ruimte (gemeentegrond) mag onder bepaalde voorwaarden. De gemeente heeft een paar bedrijven aangewezen die dit mogen regelen. Op eigen terrein mag u zelf reclame plaatsen. Wel zijn er regels. Wilt u iets anders dan wat in de regels staat, dan heeft u een vergunning nodig.

Wat moet u weten

  • Als inwoner of ondernemer mag u niet zelf reclame plaatsen in de openbare ruimte. U moet dit doen via de reclame-exploitanten met wie de gemeente een overeenkomst heeft. Dit zijn bedrijven die beperkt reclame mogen maken in de openbare ruimte. Dit doen we om de openbare ruimte netjes te houden. Lees onze beleidsregels.
  • Het maken van reclame op eigen terrein of aan uw gevel hoeft u niet te melden. Wel moet u zich houden aan de beleidsregels. Wilt u iets anders dan wat in die regels staat, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Maakt u reclame bij of aan een monument, dan moet u altijd een vergunning aanvragen. Bekijk Monument verbouwen.
  • In het centrum gelden strengere regels. Lees het document Beeldkwaliteit gevels en reclame in het centrum van Enschede.

Voorwaarden

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, doet u de aanvraag via het Omgevingsloket. De aanvraag verstuurt u tenminste 8 weken voor u de reclame wilt plaatsen. Als u de aanvraag niet compleet of niet op tijd inlevert, dan wordt de aanvraag niet behandeld. Stuur mee:

  • Onderbouwing waarom u iets anders wilt dan de algemene regels
  • Situatietekening op schaal 1:500 of 1:1000
  • Tekening van hoe de reclame eruit ziet, met daarop ook de gevel (wanneer dit van toepassing is)

Kosten

Aanvragen omgevingsvergunning: € 274,20