Reclame plaatsen

Reclame plaatsen in de openbare ruimte (gemeentegrond) mag onder bepaalde voorwaarden. De gemeente heeft een paar bedrijven aangewezen die dit mogen regelen. Op eigen terrein mag u zelf reclame plaatsen. Wel zijn er regels. Wilt u iets anders dan wat in de regels staat, dan heeft u een vergunning nodig.

Wat moet u weten

  • Als inwoner of ondernemer mag u niet zelf reclame plaatsen in de openbare ruimte. U moet dit doen via de reclame-exploitanten met wie de gemeente een overeenkomst heeft. Dit zijn bedrijven die beperkt reclame mogen maken in de openbare ruimte. Dit doen we om de openbare ruimte netjes te houden.
  • Het maken van reclame op eigen terrein of aan uw gevel hoeft u niet te melden. Wel moet u zich houden aan de beleidsregels. Wilt u iets anders dan wat in die regels staat, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Maakt u reclame bij of aan een monument, dan moet u altijd een vergunning aanvragen. Bekijk Monument verbouwen.
  • In het centrum gelden strengere regels. Lees het document Beeldkwaliteit gevels en reclame in het centrum van Enschede.

Voorwaarden

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, doet u de aanvraag via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. De aanvraag verstuurt u tenminste 8 weken voor u de reclame wilt plaatsen. Als u de aanvraag niet compleet of niet op tijd inlevert, dan wordt de aanvraag niet behandeld. Stuur mee:

  • Onderbouwing waarom u iets anders wilt dan de algemene regels
  • Situatietekening op schaal 1:500 of 1:1000
  • Tekening van hoe de reclame eruit ziet, met daarop ook de gevel (wanneer dit van toepassing is)

Kosten

Aanvragen omgevingsvergunning: € 274,20