Reclame plaatsen

Als u reclame wilt plaatsen op openbaar terrein, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet u weten

Voorwaarden

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dient u uw aanvraag in via het Omgevingsloket. De aanvraag verstuurt u tenminste 8 weken voor u de reclame wilt plaatsen. Als u de aanvraag niet volledig of niet op tijd indient, wordt deze niet behandeld. Stuur mee:

  • Onderbouwing waarom u wilt afwijken van de algemene regels
  • Situatietekening op schaal 1:500 of 1:1000
  • Tekening van hoe de reclame eruit ziet, met daarop ook de gevel (als dit van toepassing is)

Kosten

Aanvragen omgevingsvergunning: € 262,15

Meer informatie