Monument verbouwen

Als u iets aan een monument wilt veranderen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Controleer dit voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren.

Vooroverleg

Het is verstandig om eerst een vooroverleg te hebben, voordat u een aanvraag doet. U weet dan waarmee u rekening moet houden bij:

  • Bouwen
  • Verbouwen
  • Renoveren of (deels) slopen
  • Uitvoeren onderhoud
  • Veranderen bestemming

De experts van de gemeente en de monumentencommissie kunnen u adviseren over uw aanpak. Het vooroverleg vraagt u aan via het Omgevingsloket

Vergunningaanvraag

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan doet u de aanvraag via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw vergunningaanvraag bij de gemeente Enschede. Wij behandelen uw aanvraag pas als deze volledig is. Bij iedere aanvraag waarbij er iets aan het monument verandert, vragen we de monumentencommissie om advies.

Gemeentelijke monumenten

Als u goedkeuring krijgt voor werkzaamheden aan een gemeentelijk monument, krijgt u de vergunning binnen 8 weken. Deze periode kan als dat nodig is 1 keer worden verlengd met 6 weken.

Rijksmonumenten

Bij grote veranderingen aan een rijksmonument geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) advies. Bijvoorbeeld bij (gedeeltelijke) sloop en reconstructie. Of bij een nieuwe bestemming voor het monument. Als u goedkeuring krijgt voor werkzaamheden aan een rijksmonument, krijgt u binnen 26 weken de vergunning. Deze periode kan als dat nodig is 1 keer worden verlengd met 6 weken. Als de RCE geen advies hoeft te geven, geldt dezelfde periode als voor een gemeentelijk monument.

Bouwhistorisch onderzoek

Het is een goed idee om een bouwhistorisch onderzoek te laten doen. Om uw plan goed te onderbouwen. Een bouwhistorisch onderzoek maakt de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een pand duidelijk. Dit kan noodzakelijk zijn om een verbouwing of restauratie goed te kunnen uitvoeren.

Contact

Stuur een e-mail naar monumentenloket@enschede.nl als u:

  • Vindt dat uw pand een monument moet worden.
  • Informatie wilt over subsidies. De gemeente heeft geen subsidie voor eigenaren van monumenten, maar andere overheden misschien wel. De gemeente kan u hierover adviseren.

Monumenten in Enschede

Alle gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten in Enschede vindt u op de cultuurhistorische waardenkaart. De kaart is aanklikbaar voor meer informatie.

Meer informatie