Monument verbouwen

Als u iets aan een monument wilt veranderen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Controleer dit voordat u werkzaamheden gaat uitvoeren.

Vooroverleg en conceptaanvraag

Wij adviseren u om bij bouwplannen eerst een overleg te regelen met de stadsbouwmeester. Of om een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. U krijgt dan veel informatie over waarmee u rekening moet houden bij:

 • Bouwen
 • Verbouwen
 • Renoveren of (voor een deel) slopen
 • Onderhoud uitvoeren
 • Bestemming veranderen

Vooroverleg

Een afspraak voor een overleg met de stadsbouwmeester maakt u via Spreekuur welstand.

Conceptaanvraag

Bij een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning krijgt u advies over uw plan. Het advies krijgt u van de experts van de gemeente en de adviescommissie omgevingskwaliteit. Een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Aanvraag vergunning

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan vraagt u die aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag bij de gemeente Enschede. Wij behandelen uw aanvraag pas als die compleet is. Bij iedere aanvraag waarbij er iets aan het monument verandert, vragen we de adviescommissie omgevingskwaliteit om advies.

Gemeentelijke monumenten

De adviescommissie omgevingskwaliteit beoordeelt uw plannen voor een gemeentelijk monument. Bij een positief advies krijgt u de vergunning binnen 8 weken. Deze periode kan als dat nodig is 1 keer worden verlengd met 6 weken.

Rijksmonumenten

De adviescommissie omgevingskwaliteit beoordeelt uw plannen voor een rijksmonument. Bij ingrijpende veranderingen aan een rijksmonument geeft ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) advies. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Gedeeltelijke sloop
 • Reconstructie van een verdwenen onderdeel
 • Veranderen van de bestemming, waardoor het rijksmonument veranderd moet worden
 • Verplaatsen van (delen van) een rijksmonument

Bij een positief advies van de adviescommissie omgevingskwaliteit en de RCE, krijgt u binnen 26 weken de vergunning. Deze periode kan als dat nodig is 1 keer worden verlengd met 6 weken. Als de RCE geen advies hoeft te geven, dan geldt dezelfde periode als voor een gemeentelijk monument.

Bouwhistorisch onderzoek

Wij adviseren om een bouwhistorisch onderzoek uit te laten voeren. Doe dit voordat u een bouw- of herstelplan maakt. Bij grote veranderingen van een monument is dit onderzoek verplicht. 

Een bouwhistorisch onderzoek laat de historische waarden van een monument zien. Het onderzoek maakt ook duidelijk welke onderdelen van een monument u moet bewaren of kunt veranderen. Dat is dus erg handig en belangrijk bij het maken van een plan. Een onafhankelijk en deskundig bureau moet het bouwhistorisch onderzoek uitvoeren volgens de geldende regels. Dit zijn de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)externe-link-icoon.

Monumenten in Enschede

Alle gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten in Enschede staan op de monumentenlijst op Erfgoed Enschedeexterne-link-icoon.

Contact

Stuur een e-mail naar monumentenloket@enschede.nl als u:

 • Vragen heeft of informatie wilt over gebouwd erfgoed in Enschede
 • Advies nodig heeft over uw monument
 • Vindt dat uw pand een monument moet worden

Meer informatie