Referendum

In maart 2024 werd het in Enschede mogelijk om een raadgevend referendum aan te vragen. Bij een referendum kunnen inwoners zich uitspreken over onderwerpen waarover de gemeenteraad nog een besluit moet nemen (ontwerpbesluiten). In juni 2024 heeft de gemeenteraad besloten om voor een korte en tijdelijke periode de pauzeknop in te drukken voor het referendum. Tijdens deze periode is het niet mogelijk om nieuwe verzoeken in te dienen voor een referendum. Ondertussen wordt de referendumverordening geëvalueerd en indien nodig aangepast. In de referendumverordening staan alle regels en afspraken voor een referendum in Enschede.

Referendumcommissie 

De referendumcommissie coördineert het referendum en geeft daarbij advies aan de gemeenteraad. De referendumcommissie heeft drie leden: 

  • René Torenvlied (voorzitter) 
  • Suzan Mathijssen (plaatsvervangend voorzitter) 
  • Wouter van de Wetering

Als u contact wilt opnemen met de referendumcommissie, dan kunt u een e-mail sturen naar raadsgriffie@enschede.nl.

Meer informatie