Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt of plannen van de gemeente goed werken, of het geld goed gebruikt wordt en of de gemeente zich aan de regels houdt. Als u vindt dat de Rekenkamer iets moet onderzoeken, kunt u dit vragen.

Contact

Neem contact op met de Rekenkamer:

Wat moet u weten

Elke gemeente moet een Rekenkamer hebben. Dit is verplicht en staat in de gemeentewet. De gemeente regelt dit zelf en bepaalt hoeveel geld ze hiervoor uitgeeft. De Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. Soms vraagt de gemeenteraad aan de Rekenkamer om iets te onderzoeken. De Rekenkamer mag alle documenten van de gemeente bekijken. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Afval
 • Armoede
 • Bijstand
 • Jeugdzorg en welzijn
 • Openbaar vervoer
 • Schulddienstverlening
 • Veiligheid
 • Vliegveld

Onderzoeken

De Rekenkamer doet elk jaar 3 of 4 onderzoeken. Het laatste onderzoeksrapport van de Rekenkamer Enschede gaat over het Vestigingsklimaat.externe-link-icoon In samenwerking met de Twentse Rekenkamers is een onderzoek gedaan naar de Omgevingsdienst Twente.externe-link-icoon Momenteel is de Rekenkamer bezig met een onderzoek naar het Maatschappelijk Vastgoed en Digitale overheid. Lees ook het jaarplan 2024externe-link-icoon.

Controle financiën

Elk jaar bekijkt de Rekenkamer de financiële documenten van de gemeente. Deze onderzoeken noemen we ‘quick scans’. In deze quick scans staan de belangrijkste conclusies en opmerkingen over de documenten. De gemeenteraad kan deze quick scans gebruiken in de vergaderingen. De volgende documenten worden bekeken:

 • Gemeentebegroting: plannen, kosten en inkomsten voor de komende 4 jaar
 • Zomernota: plannen van burgemeester en wethouders voor het volgende jaar
 • Gemeenterekening: financieel overzicht van het vorige jaar
 • Gemeenschappelijke regelingen: documenten van organisaties waarmee de gemeente samenwerkt

Jaarverslagen

Elk jaar voor 1 april maakt de Rekenkamer een jaarverslag. Het doel is duidelijk te maken wat de Rekenkamer in het afgelopen jaar deed en bereikte en wat daarvan de kosten waren.

Leden

De Rekenkamer heeft  5 leden:

 • Harry de Boer (voorzitter)
 • Johan de Kruijf
 • Mirjan Oude Vrielink
 • Stijn Overkamp
 • Bert Kreuwel

De Rekenkamer krijgt bij het werk hulp van een medewerker van de gemeente: Nelleke van Proosdij (secretaris).

NVRR

De Rekenkamer is lid van de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies). In de bibliotheek van de NVRRexterne-link-icoon zijn rapporten van heel veel andere Nederlandse Rekenkamers te vinden.

Meer informatie

Overzicht onderzoeken, quick scans en jaarverslagen Rekenkamerexterne-link-icoon