Subsidie voor sportverenigingen

Maatschappelijk actieve sportverenigingen kunnen bij de gemeente Enschede een subsidie aanvragen. Voor de uitvoering van het sportbeleid ziet de gemeente hen namelijk als een belangrijke partner. 

Enschedese sportverenigingen kunnen de volgende subsidies aanvragen:

  • Jeugdsportsubsidie
  • Volwassenensportsubsidie
  • Subsidie Gehandicaptensportvereniging

Bekijk het filmpje over sportsubsidie om te zien hoe de subsidie voor sportverenigingen is opgebouwd.