Sportsubsidie

Als sportvereniging kunt u subsidie aanvragen voor jeugdsport, volwassenensport en gehandicaptensport. U vraagt sportsubsidie aan vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u de subsidie wilt uitgeven. U krijgt uiterlijk 1 maart bericht of de subsidie is toegekend.

Wat moet u weten

Elke sportvereniging kan 2 subsidies aanvragen:

 • Jeugdsportsubsidie (voor leden tot en met 23 jaar)
 • Volwassenensportsubsidie of subsidie gehandicaptensport (allebei voor leden ouder dan 23 jaar)

Voorwaarden

Uw sportvereniging:

 • Biedt het hele jaar door de mogelijkheid om sport te beoefenen, al dan niet in competitieverband
 • Is aangesloten bij 1 of meer erkende overkoepelende sportorganisaties die lid zijn van NOC*NSF
 • Sluit bij voorbaat niemand uit van lidmaatschap
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Let op: sportverenigingen die subsidie ontvangen van de Sportkoepel Universiteit Twente kunnen geen sportsubsidie bij de gemeente aanvragen.

Voorwaarden jeugdsportsubsidie

De sportactiviteiten die u organiseert zijn gericht op het bevorderen van:

 • Sportiviteit, respect, acceptatie en omgang, zowel in als om het veld
 • Participatie en gedrag van ouders
 • Bewustwording van gezonde voeding, alcoholgebruik en roken

Daarnaast moet u als sportvereniging een bepaald aantal activiteiten uitvoeren:

 • Tot 100 jeugdleden: een activiteit binnen categorie 1
 • Tussen 100 en 250 jeugdleden: een activiteit binnen categorie 1 en een activiteit binnen categorie 2
 • Meer dan 250 jeugdleden: activiteiten binnen alle 3 de categorieën uitvoeren. Activiteiten in categorie 3 worden in samenwerking met een maatschappelijke partner gedaan

Voorwaarden volwassenensportsubsidie

Om in aanmerking te komen voor volwassenensportsubsidie moet de sportvereniging maatschappelijke activiteiten uitvoeren die bijdragen aan de 5 thema’s van het sportbeleid. De sportvereniging organiseert deze activiteiten actief, samen met een andere sportvereniging of maatschappelijke (non-profit) organisatie. Een activiteit die zonder partner wordt uitgevoerd, komt niet in aanmerking voor subsidie.

Daarnaast moet u als sportvereniging een bepaald aantal activiteiten uitvoeren:

 • Tot 100 volwassen leden: 2 activiteiten
 • Tussen 100 en 200 volwassen leden: 3 activiteiten
 • Tussen 200 en 300 volwassen leden: 4 activiteiten
 • Meer dan 300 volwassen leden: 5 activiteiten

Voorwaarden gehandicaptensportsubsidie

Verantwoording sportsubsidie

Als u meer dan € 10.000 aan sportsubsidie heeft ontvangen, dan moet u verantwoorden waaraan dat is uitgegeven. Deze verantwoording moet u uiterlijk 1 april na afloop van het subsidiejaar indienen. Vul verantwoording sportsubsidie inexterne-link-icoon.

Meer informatie

Contact

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar sportsubsidie@enschede.nl.