Spreekrecht

Tijdens commissievergaderingen van de gemeenteraad kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. De gemeenteraad luistert graag naar u.

Wanneer heeft u spreekrecht

U kunt alleen gebruikmaken van het spreekrecht tijdens de commissievergaderingen van de gemeenteraad. Tijdens commissievergaderingen bereidt de gemeenteraad zich voor op het nemen van besluiten. De besluiten neemt de raad uiteindelijk tijdens raadsvergaderingen. Bij raadsvergaderingen is er geen spreekrecht.

U bent welkom om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens deze  commissievergaderingen:

Spelregels

De gemeenteraad heeft spelregels gemaakt voor het spreekrecht:

 • U kunt het spreekrecht alleen gebruiken bij onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan.
 • Voor het spreekrecht moet u zich vooraf aanmelden. Op zijn laatst om 10.00 uur op de dag van de vergadering waarom het gaat. Aanmelden kan per e-mail bij de commissiegriffier of via raadsgriffie@enschede.nl.
 • U mag maximaal 5 minuten spreken. Als er veel aanmeldingen zijn, kan de voorzitter besluiten om de spreektijd korter te maken. Dat is dan bekend om 10.00 uur op de dag van de vergadering.
 • De raadsleden luisteren naar uw verhaal en kunnen daarover nog vragen stellen. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met de wethouder in debat over het agendapunt. Aan het einde van dit debat mag u nog kort reageren. De voorzitter bepaalt of daar tijd voor is.
 • Alle commissievergaderingen zijn openbaar. Als u gebruikmaakt van het spreekrecht, dan is dat ook in het openbaar. Livestreams en opnames van de commissievergaderingen worden gepubliceerd op enschede.nl/gemeenteraad.
 • Het publiek mag tijdens een vergadering niet reageren op wat er wordt gezegd (zoals applaus of boegeroep). Ook mag het publiek geen vlaggen of posters tonen. Of op een andere manier de orde verstoren.

Er is geen spreekrecht voor onderwerpen waar:

 • Een bezwaar- of beroepsprocedure over wordt gevoerd (hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht)
 • De rechter een uitspraak over gaat doen

Invloed op besluit

Raadsleden gebruiken voor het nemen van een besluit:

 • Alle stukken die burgemeester en wethouders hebben aangeleverd
 • Brieven van inwoners
 • Wat mensen vertellen die gebruikmaken van het spreekrecht

Door het spreekrecht te gebruiken, helpt u de raadsleden dus met het nemen van een besluit.