Subsidie afkoppelen regenwater

Maak uw regenpijp los van het riool. Dit heet afkoppelen. Regenwater stroomt dan van het dak naar een plek in de tuin, zoals een vijver. Hierdoor komt er minder regenwater in het riool. De kans is dan kleiner dat het riool overstroomt als het heel hard regent. Als regenwater in de tuin in de grond zakt, zorgt dat ervoor dat de grond minder snel verdroogt. U kunt hiervoor subsidie krijgen.

Wat moet u weten

 • U krijgt € 10 per vierkante meter oppervlak dat u heeft afgekoppeld
 • In totaal krijgt u maximaal € 2000 subsidie

Wateropvang

Regenwater vangt u op in bijvoorbeeld:

 • Regenton
 • Regenwatervijver
 • Greppel of wadi
 • Infiltratiekratten
 • Regenwatersysteem

Voordelen van afkoppelen

 • Gratis sproeiwater voor uw tuin
 • Minder snel verdroging van de grond
 • Kleinere kans op overstroming van het riool
 • Betere werking van rioolwaterzuivering

Voorwaarden

Bekijk alle voorwaarden op Subsidie GroenBlauw Enschede. Voor afkoppelen zijn er ook nog deze regels:

 • Het afgekoppelde dak moet minimaal 9 vierkante meter zijn, recht van boven gezien.
 • Per vierkante meter afgekoppeld dak moet u minimaal 20 liter water kunnen opvangen.
 • Het kan zijn dat u het regenwater opvangt in bijvoorbeeld een regenton. Misschien is die niet groot genoeg om al het regenwater op te vangen. Dan moet het water ook op een andere manier kunnen opvangen. Ook daarvan moet u aantonen hoeveel water u hier opvangt. Het regenwater mag via regenwaterleidingen overlopen naar groene zones in de tuin of naar de openbare ruimte. Zorg ervoor dat hierdoor geen overlast bij anderen ontstaat.
 • U kunt advies van de gemeente krijgen. Over welke manier van afkoppelen en water opvangen het meest geschikt is voor uw locatie.
 • Het kan zijn dat binnen 5 jaar nadat u subsidie kreeg uw straat op kosten van de gemeente wordt afgekoppeld. Dan krijgt u na aanvraag een extra vergoeding van 50 procent van de ontvangen subsidie.

Meesturen

 • Document waarin staat wat er is afgekoppeld, om hoeveel vierkante meters dak het gaat en de inhoud van de wateropvang. De inhoud van de wateropvang berekent u door het aantal vierkante meters met 0,02 te vermenigvuldigen.
 • Kaart waarop staat welk dak en hoeveel vierkante meter is afgekoppeld.
 • Kleurenfoto’s of een filmpje van de aanleg van de leidingen, filters, berging en overstortmogelijkheid. Hierop moeten duidelijk de verbindingen te zien zijn met de regenpijp. Het kan zijn dat u het water opvangt in een wateropslag, zoals een regenton of watertank. Dan moet duidelijk te zien zijn waar en hoe het water in de wateropslag komt en waarnaar deze leegloopt.
 • Technische omschrijving van de manier waarop is afgekoppeld. Daarin staat in ieder geval op welke manier u heeft afgekoppeld. Ook moet u de inhoud, de noodoverloop of vertraagde afvoer en de werking noteren.

Meer informatie

Contact

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden, neem dan contact op: