Subsidie groen dak

Een groen dak, ook wel een sedum dak genoemd, is heel geschikt om regenwater op te vangen. Op de meeste platte of licht schuine daken kan een groen dak worden aangelegd.

Dit hangt af van het gewicht van het groene dak. Neem hierover contact op met een groendakspecialist of een leverancier van sedum daken.

Voordelen van een groen dak

 • Al het water dat opgevangen wordt door een dak, komt niet in het riool terecht. Dit maakt de kans kleiner dat het riool overstroomt.
 • Een groen dak isoleert uw huis. In de zomer is het koeler, in de winter is het warmer.
 • Een groen dak geeft een prachtig uitzicht.

Subsidiebedrag

De subsidie voor een groen dak is:

 • €20 per vierkante meter
 • €30 per vierkante meter als het groene dak voor meer dan de helft bestaat uit inheemse grassen, kruiden en struiken
 • €30 per vierkante meter als het dak minstens 40 liter water per vierkante meter kan opvangen

U kunt echter maximaal 50 procent van de totale kosten vergoed krijgen. Sloop-, onderhouds- en advieskosten mag u niet meetellen bij de totale kosten.

In totaal kunt u voor deze aanpassing maximaal € 3000 subsidie krijgen per aanvraag. 

Voorwaarden

In de Algemene voorwaarden en de Subsidieverordening ziet u waaraan u moet voldoen om subsidie te krijgen.

Om subsidie te krijgen voor de aanleg van een groen dak gelden ook nog deze regels:

 • U moet onderzoek laten doen en kunnen aantonen dat het dak geschikt is voor de aanleg van een groen dak. U kunt dit navragen bij bijvoorbeeld een erkend (dakdekkers-)bedrijf, een architect of een bouwkundige.
 • Het groene dak moet worden aangelegd volgens de geldende bouwregels. Deze kunt u navragen bij bijvoorbeeld een erkend (dakdekkers-)bedrijf, een architect of een bouwkundige.
 • Het groene dak moet minimaal 20 vierkante meter groot zijn.
 • Elke vierkante meter groen dak moet minimaal 20 liter water kunnen opvangen. Dit moet u aantonen met bijvoorbeeld de factuur van de leverancier. Hoeveel water een vierkante meter groen dak kan opvangen, hangt af van het type groen dak dat u kiest. Over het algemeen houdt een natuurdak of een daktuin meer water vast dan een sedumdak. Vaak wordt het waterbergend vermogen aangegeven in de offerte. Zo niet, vraag hier dan naar bij de leverancier of de groendakspecialist.

Deze gegevens moet u aanleveren bij uw subsidieaanvraag:

 • Een kaart waarop staat waar een groen dak is gemaakt met hierop het aantal vierkante meters groen dak.
 • Een technische omschrijving van het groene dak met daarin in ieder geval de laagopbouw, hoeveel liter water het dak per vierkante meter kan opvangen en de noodoverloop/vertraagde afvoer.

Een bijlage met per dak de volgende informatie:

 • Wat een groen dak heeft gekregen (woning, garage, tuinhuisje, overkapping, enzovoorts).
 • Hoeveel vierkante meter groen dak op dat dak is gemaakt. Voor de oppervlakte van een plat dak meet je de lengte keer breedte van het dak. Voor de oppervlakte van een schuin dak meet je lengte keer breedte van het dak, recht van boven gezien.
 • Hoeveel water het groene dak kan opvangen in kubieke meter.
 • Welke begroeiing het groene dak heeft: sedum of voor meer dan 50 procent grassen, kruiden en struiken.
 • Of er wel of niet meer dan 40 liter water per vierkante meter groen dak wordt opgevangen.

Als u ondernemer bent, moet u subsidie aanvragen via e-herkenning.

Subsidie aanvragen per post

U kunt het aanvraagformulier ook printen en per post opsturen. Download het aanvraagformulier.

Stuur het ingevulde formulier naar Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500AA, t.a.v. de afdeling Documentair Diensten Centrum.

Tips voor de aanleg van een groen dak

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden, dan kun u contact opnemen: