Subsidie groen dak

Een dak begroeid met planten noemen we een groen dak of een sedum dak. Een groen dak is geschikt om regenwater op te vangen. U kunt subsidie krijgen om een groen dak aan te leggen.

Wat moet u weten

De subsidie voor een groen dak is:

 • € 20 per vierkante meter
 • € 30 per vierkante meter als het groene dak voor meer dan de helft bestaat uit inheemse grassen, kruiden en struiken
 • € 30 per vierkante meter als het dak minstens 40 liter water per vierkante meter kan opvangen

Verder gelden de volgende regels:

 • U krijgt nooit meer dan 50 procent van uw totale kosten vergoed
 • In totaal krijgt u maximaal € 3000 subsidie
 • Sloop-, onderhouds- en advieskosten mag u niet meetellen bij de kosten

Voordelen van een groen dak

 • Al het water dat het groene dak opvangt, komt niet in het riool terecht. Dit maakt de kans kleiner dat het riool overstroomt.
 • Een groen dak isoleert uw huis. In de zomer is het koeler, in de winter is het warmer.
 • Een groen dak geeft een prachtig uitzicht.

Voorwaarden

Bekijk alle voorwaarden op Subsidie GroenBlauw Enschede. Voor het afkoppelen gelden ook nog deze regels:

 • U moet aantonen dat uw dak geschikt is voor de aanleg van een groen dak. Het groene dak moet worden aangelegd volgens de bouwregels. U kunt dit navragen bij bijvoorbeeld een erkend (dakdekkers-)bedrijf, architect of bouwkundige.
 • Het groene dak moet minimaal 1 vierkante meter groot zijn.
 • Elke vierkante meter groen dak moet minimaal 20 liter water kunnen opvangen. Dit moet u aantonen met bijvoorbeeld de factuur van de leverancier.

Meesturen

 • Kaart waarop staat waar een groen dak is gemaakt. Met daarop het aantal vierkante meters van het groene dak.
 • Een technische omschrijving van het groene dak. Daarin staan de laagopbouw en hoeveel liter water het dak per vierkante meter kan opvangen. Ook de noodoverloop/vertraagde afvoer staat in de omschrijving.

Stuur ook een bijlage op met per groen dak de volgende informatie: 

 • Welk gebouw een groen dak heeft gekregen (woning, garage, tuinhuisje, overkapping, enzovoorts).
 • Hoeveel vierkante meter groen dak is gemaakt. Bij een plat dak meet u de lengte keer de breedte van het dak. Bij een schuin dak meet u de lengte keer de breedte van het dak, recht van boven gezien.
 • Hoeveel water het groene dak kan opvangen in kubieke meters.
 • Welke begroeiing het groene dak heeft. Sedum of voor meer dan 50 procent grassen, kruiden en struiken.
 • Of er meer dan 40 liter water per vierkante meter groen dak wordt opgevangen, of niet.

Meer informatie

Contact

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden, neem dan contact op: