Subsidie voor amateurkunst

Als amateurkunstenaar of -vereniging kunt u subsidie aanvragen.

Aanvragen

Er zijn 2 verschillende subsidies:

  • Projectensubsidie
  • Tweejarensubsidie

De projectensubsidie kunt u inzetten voor een enkele activiteit, zoals een concert of optreden. De tweejarensubsidie is bedoeld voor meerdere activiteiten in 2 jaar tijd, met als doel een doorontwikkeling op de thema’s innovatie, samenwerking en talentontwikkeling.

Projectensubsidie

Bij de projectensubsidie is er een subsidieplafond en geldt op = op. De gemeente toetst de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Deze subsidie kunt u jaarlijks aanvragen. Vanaf 1 oktober 2022 kunt u subsidie aanvragen voor 2023.

De activiteiten dragen bij aan tenminste 2 van de 3 kernwaarden:

  • Talentontwikkeling
  • Innovatie binnen de amateurkunst
  • Samenwerking met andere organisaties

De aanvrager moet een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn. Als de aanvrager een natuurlijk persoon is, moet die ingeschreven staan in Enschede. Als de aanvrager een rechtspersoon is, moeten de activiteiten in Enschede zijn.

Tweejarensubsidie

De tweejarensubsidie biedt de mogelijkheid om langere tijd financiële zekerheid te hebben. Verenigingen kunnen zich op die manier verder ontwikkelen. De aanvragende partij is een rechtspersoon. De activiteiten in het projectplan dragen bij aan alle 3 kernwaarden:

  • Talentontwikkeling
  • Innovatie binnen de amateurkunst
  • Samenwerking met andere organisaties

De deadline voor de aanvraag van 2-jaren subsidie voor 2023-2024 is inmiddels verlopen (31 mei 2022).

Meer informatie