Subsidie voor amateurkunst

Als amateurkunstenaar of -vereniging kunt u subsidie aanvragen.

Aanvragen

Er zijn 2 verschillende subsidies:

 • Projectsubsidie
 • Tweejarensubsidie

De projectsubsidie kunt u inzetten voor een enkele activiteit, zoals een concert of optreden. De tweejarensubsidie is bedoeld voor meerdere activiteiten in 2 jaar tijd, met als doel een doorontwikkeling op de thema’s innovatie, samenwerking en talentontwikkeling.

Op dit moment is er geen budget meer beschikbaar voor projecten in 2024. Voor projecten in 2025 kunt u per 1 oktober 2024 weer een aanvraag indienen.

Het is weer mogelijk een aanvraag te doen voor de Tweejarensubsidie voor de periode 2025-2026. Indienen kan tot uiterlijk 1 juni 2024. Lees de Subsidieverordening Amateurkunst 2022 goed door, zodat u weet waar uw aanvraag aan moet voldoen.

Projectsubsidie

Bij de projectsubsidie is er een subsidieplafond en geldt op = op. De gemeente toetst de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Deze subsidie kunt u jaarlijks aanvragen. Op dit moment is er geen budget meer beschikbaar voor projecten in 2024. Voor projecten in 2025 kunt u per 1 oktober 2024 weer een aanvraag indienen.

De activiteiten dragen bij aan tenminste 2 van de 3 kernwaarden:

 • Talentontwikkeling
 • Innovatie binnen de amateurkunst
 • Samenwerking met andere organisaties

De aanvrager moet een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn. Als de aanvrager een natuurlijk persoon is, moet die ingeschreven staan in Enschede. Als de aanvrager een rechtspersoon is, moeten de activiteiten in Enschede zijn.

Tweejarensubsidie

De tweejarensubsidie biedt de mogelijkheid om langere tijd financiële zekerheid te hebben. Verenigingen kunnen zich op die manier verder ontwikkelen. De aanvragende partij is een rechtspersoon. De activiteiten in het projectplan dragen bij aan alle 3 de kernwaarden:

 • Talentontwikkeling
 • Innovatie binnen de amateurkunst
 • Samenwerking met andere organisaties

Vanaf 1 maart 2024 is het weer mogelijk om aanvragen te doen voor de periode 2025-2026. U kunt uw aanvraag indienen tot uiterlijk 1 juni 2024.

Technische check 

Uw vereniging moet uiterlijk 1 juni van dit jaar (2024) de complete subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie is een tenderprocedure. Dit betekent dat we aanvragen die na 1 juni 2024 binnenkomen, niet meer in behandeling mogen nemen. Ook kunt u na 1 juni geen wijzigingen meer doorgeven op de ingediende aanvraag. Tot twee weken voor deze deadline kunt u een technische check laten uitvoeren. Uw aanvraag wordt dan door ons gecontroleerd op volledigheid en de technische eisen (voorwaarden). Dat wil zeggen de aanwezigheid van: 

 • Het projectplan 
 • De bijbehorende begroting 
 • Een uitwerking van de 3 kernwaarden: Samenwerking, Talentontwikkeling en Innovatie. 

De aanvraag wordt bij een technische check nog niet inhoudelijk beoordeeld.
Als u gebruik wilt maken van de technische check, stuur dan uiterlijk 17 mei 2024 de documenten naar checkamateurkunst@enschede.nl. Binnen 2 weken ontvangt u een terugkoppeling en weet u of uw aanvraag voldoet aan alle technische eisen óf dat nog een aanvulling nodig is. De goedkeuring van de technische check is geen garantie dat u de subsidie ontvangt.  Na de eventuele technische check moet u de definitieve en complete aanvraag uiterlijk 1 juni 2024 indienen. En in de periode na 1 juni wordt uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld.

Meer informatie