Succesvol Startfeest Gezonde Buurt Glanerbrug

08 mei 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Op zaterdag 20 april kwamen meer dan 30 kinderen samen bij het buurthuis aan de Bultsweg. Ze waren daar voor het Startfeest van Gezonde Buurt Glanerbrug.

De kinderen gingen met medewerkers van IVN Natuureducatie en de gemeente Enschede op buurtsafari.

De kinderen beoordeelden hun buurt op de 3 pijlers van een Gezonde Buurt: spelen, natuur en ontmoeten. Via kleurenvellen en vragenlijsten gaven kinderen aan wat ze leuk en minder leuk vonden aan plekken in de wijk. Want wie weet er nou beter wat een buurt nodig heeft dan de eigen bewoners?

De volgende stap is het maken van een ontwerp. Op 22 mei gaan de kinderen daarmee aan de slag onder begeleiding van een landschaps- en waterontwerper. Een Gezonde Buurt is een plaats waar bewoners elkaar ontmoeten, kinderen creatief kunnen spelen en waar ruimte is voor natuur.

Dit project is een samenwerking tussen IVN natuureducatie, Jantje Beton, JOGG en gemeente Enschede. Zij worden daarin ondersteund door de sociale partners in de wijk, zoals Alifa Jeugdzorg, Incluzio, OBS Wereldwijs en Noaberkracht Twente. Deze organisaties kennen de buurtbewoners en de buurtbewoners kennen hen. Als de Gezonde Buurt klaar is, gaan zij er samen met buurtbewoners gebruik van maken. Bijvoorbeeld door het organiseren van leuke, gezellige en sportieve activiteiten.