Tijdelijk alcohol schenken

Voor het tijdelijk schenken van alcohol is een ontheffing nodig. Meestal is deze ontheffing onderdeel van een evenementenvergunning. Bij een kleinere activiteit, bijvoorbeeld een jubileumreceptie in uw winkel, vraagt u alleen een ontheffing aan.

Wat moet u weten

De ontheffing wordt verstrekt voor het schenken van zwak-alcoholische dranken buiten de horeca. Onder zwak-alcoholische dranken vallen:

  • Dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15 procent
  • Wijn, port, vermout en sherry, ook als het alcoholpercentage meer is dan 15 procent

Stuur uw aanvraag naar:

Stuur het formulier uiterlijk 3 weken voor de activiteit op, samen met de bijlagen. We verlenen de ontheffing voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Kosten

€ 82

U betaalt altijd 50 procent van de kosten, ook als we de ontheffing weigeren, intrekken of niet behandelen.