Toestemming extra geluid en licht bij festiviteit

Een inrichting (bijvoorbeeld een (sport)vereniging of café) mag 2 keer per jaar meer geluid maken of de verlichting langer aan hebben dan volgens de normale milieuregels. Bijvoorbeeld voor een feest of een sportactiviteit (een festiviteit). Dat moet u dan wel bij de gemeente melden.

Wat moet u weten

  • Meld de festiviteit minimaal 2 weken (10 werkdagen) van tevoren.
  • Per kalenderjaar mag er maar op 2 dagen meer geluid of verlichting worden gebruikt dan volgens de normale milieuregels. Dit mag ook 2 dagen achter elkaar zijn. 
  • De festiviteit gebeurt op het terrein van de inrichting. 
  • De organisatie is verplicht om omwonenden te informeren. Dit moet minstens 5 dagen voor de festiviteit gebeuren.
  • Het geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 70 dB(A)/ 85 dB(C).  Dit wordt gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.
  • Na 0.00 uur mag er geen extra muziek meer klinken. In een aantal situaties mag er tot 1.00 uur muziek klinken. Dat mag als de dag na de festiviteit een nationale feestdag is, binnen de basisschoolvakantie valt of in het weekend valt.

Meer informatie

Alle regels over een melding extra geluid en verlichting staan in artikel 9.11 van de Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschedeexterne-link-icoon.

Contact