Toetsingskaders Openbare Ruimte (TOR)

In de Toetsingskaders Openbare Ruimte (TOR) staan alle eisen en voorwaarden voor de openbare ruimte in Enschede.

Meer informatie

In de TOR staan de technische inrichtingseisen en standaardmaterialen die we gebruiken en voorschrijven. Het gaat om eisen en materialen voor het inrichten van de openbare ruimte in Enschede. Bijvoorbeeld maten en materiaal voor:

  • Wegen
  • Riolering
  • Groen
  • Lichtmasten

Bij het ontwerp en bij werkzaamheden volgen we de regels uit de TOR. Dit geldt ook voor bedrijven en organisaties die opdrachten uitvoeren in de openbare ruimte. Ook zij moeten zich houden aan deze regels en technische eisen. Doel is dat onze gemeente goed en herkenbaar is ingericht.

In elk hoofdstuk van de TOR staan gegevens van verantwoordelijke personen. En regels die van toepassing zijn. Bij werkzaamheden in de gemeente Enschede moet iedereen zich hieraan houden.