Toetsingskaders Openbare Ruimte (TOR)

In de Toetsingskaders Openbare Ruimte (TOR) staat aan welke eisen en randvoorwaarden de openbare ruimte in de gemeente Enschede moet voldoen.

Meer informatie

In de TOR staan de technische inrichtingseisen en standaard materialen die we in Enschede gebruiken en voorschrijven voor het inrichten van de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan maten en materiaal voor wegen, riolering, groen, lichtmasten en dergelijke. Bij ontwerpen van en werkzaamheden in de openbare ruimte volgen we de regels uit de TOR. Bedrijven en andere externe partijen die opdrachten uitvoeren in de openbare ruimte, moeten zich ook houden aan deze regels en technische eisen. Doel is dat onze gemeente goed en herkenbaar is ingericht.

In elk hoofdstuk van de TOR staan gegevens van verantwoordelijke personen en regels die van toepassing zijn. Bij werkzaamheden in de gemeente Enschede moet iedereen zich hieraan houden.