Twentse gemeenten trekken samen op om sport voor iedereen mogelijk te maken.

20 maart 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Op 20 maart hebben de wethouders van 14 Twentse gemeenten* de Twentse visie op sport en bewegen 2024-2027 vastgesteld. Met deze visie spreken de gemeenten af om samen te werken op het gebied van sport.

Op 20 maart hebben de wethouders van 14 Twentse gemeenten* de Twentse visie op sport en bewegen 2024-2027 vastgesteld. Met deze visie spreken de gemeenten af om samen te werken op het gebied van sport. Door samen te werken kunnen gemeenten hun kennis en kracht bundelen. Of dingen op regionale schaal organiseren, als dat beter werkt dan per gemeente apart.  

Voor veel inwoners van Twente is sporten en bewegen een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Veel inwoners van Twente zijn lid van een sportvereniging, maar ook steeds meer mensen zijn ‘ongeorganiseerd’ actief, door zelf te wandelen, hard te lopen of baantjes te trekken in het zwembad. Daarnaast beschikt Twente over een flink aantal (top)sportevenementen die hoog aangeschreven staan en die door veel mensen met plezier beleefd worden. Tenslotte is sport en bewegen ook gewoon leuk!  

De positieve effecten van sporten en bewegen zijn algemeen bekend; het draagt bij aan een langer en gezonder leven, onder meer door verminderde kansen op obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Naast deze fysieke effecten hebben sport en bewegen ook mentale effecten. Zo zitten mensen lekkerder in hun vel en is er meer geloof in eigen kunnen.  

Sport en bewegen hebben ook een belangrijk sociaal maatschappelijk effect. Het versterkt de sociale banden, verhoogt de participatie en draagt bij aan de leefbaarheid in dorpen en steden. Niet voor niets is sport en bewegen een belangrijk onderwerp op de gemeentelijke beleidsagenda’s.  

Samen met partijen uit de zorg, onderwijs, welzijn, cultuur, natuur, veiligheid, werkgelegenheid, integratie, bedrijfsleven en sport willen de 14 Twentse gemeenten werken aan een vitale samenleving met ruimte voor iedereen.

Daarbij staan vijf thema’s centraal, waarbij de komende jaren de nadruk ligt op de eerste twee.

Inclusief sporten en bewegen 

Sporten moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn, wat je leeftijd, gezondheid of sociale positie ook is. Regionale samenwerking is van groot belang om het aangepast sporten te stimuleren en ondersteunen.  

Talentontwikkeling 

We willen kinderen stimuleren om te sporten en aanwezige talenten optimaal ontwikkelen. Daarbij denken wij aan programma’s om de motoriek te verbeteren en een goede (top)sportinfrastructuur

Vitale verenigingen 

Verenigingen hebben het soms moeilijk. Bijvoorbeeld in het vinden van voldoende vrijwilligers. We streven naar een vitaal verenigingsleven dat klaar is voor de toekomst.  

Sociaal veilig sportklimaat  

Iedereen moet zich veilig voelen tijdens het sporten en tijdens wedstrijden. 

Sporten in de openbare ruimte 

We willen het nog aantrekkelijker maken om in de regio te gaan sporten of ontspannen, door het sportief en uitdagend inrichten van de openbare ruimte.  

Met de vaststelling van deze visie zetten de 14 Twentse gemeenten (Oldenzaal, Enschede, Haaksbergen, Losser, Twenterand, Almelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Wierden, Tubbergen, Borne, Hellendoorn, Dinkelland, Hengelo) een belangrijke gezamenlijke stap om te werken aan de gezondheid van alle inwoners van Twente.