Vergunning seksbedrijven

Voor de exploitatie van een seksinrichting of escortbedrijf heeft u een vergunning nodig.

Wat moet u weten

 • De vergunning geldt voor 3 jaar
 • De vergunning is persoons- en pandgebonden en kunt u niet overdragen
 • Prostituees die in een seksinrichting of voor een escortbedrijf werken, hoeven zelf geen vergunning aan te vragen
 • De kosten moet u betalen zodra we de aanvraag in behandeling nemen. U krijgt geen geld terug als we de vergunning niet verlenen

Stuur uw aanvraag naar:

Voorwaarden

 • Politie en justitie toetsen op verzoek van de gemeente of de exploitant en de beheerder aan de gedragseisen voldoen
 • De brandweer controleert of uw pand aan de brandveiligheidseisen voldoet
 • De GGD controleert op verzoek van de gemeente of u uw pand goed schoonmaakt. Ook controleert de GGD of u zorgt voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers

Meesturen

U moet meesturen:

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Verklaring van de Belastingdienst over het betalingsbedrag van de exploitant
 • Recent uittreksel BRP van de exploitant en de beheerder
 • Recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Lijst met telefoonnummers waaronder de seksuele dienstverlening wordt aangeboden
 • Volledig ingevuld Bibob-formulier

Voor seksinrichtingen moet u ook opsturen:

 • Weekschema met openingstijden
 • Situatietekening met de plaatselijke en kadastrale ligging in drievoud
 • Bouwkundige plattegrondtekening van de seksinrichting in drievoud
 • Kopie van de huur- of koopovereenkomst
 • Schriftelijke bewijzen van investeringen voor het perceel en de inventaris

Kosten

 • Seksinrichting: € 2.803,95
 • Escortbedrijf: € 963,50
 • Wijziging leidinggevenden seksinrichting: € 714,40
 • Wijziging leidinggevenden escortbedrijf: € 308,95