Vluchtelingen uit Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn er veel vluchtelingen uit Oekraïne in Enschede. U kunt zelf ook vluchtelingen opvangen of op een andere manier helpen, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Vluchtelingen opvangen

Wilt u meer weten over:

 • Bieden van onderdak of logeerplek
 • Aanmelden van tijdelijke plekken voor onderdak
 • Vergoedingen voor gastgezinnen
 • Gevolgen voor uw uitkering als u Oekraïners opvangt
 • Werk en inkomen, bijvoorbeeld Leefgeld
 • Kinderbijslag
 • Vluchtelingen in dienst nemen
 • Bankzaken en geld omwisselen
 • Zorg en gezondheid
 • Onderwijs

Kijk dan op Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne: wat kan ik doen? (Rijksoverheid.nl)externe-link-icoon

U wilt onderdak bieden

Fantastisch dat u onderdak wilt bieden. Weet wel wat het inhoudt om gastgezin te zijn. Lees daarom eerst de informatiefolder van Noaberschap Ukraïne Twenteexterne-link-icoon.

Als u onderdak wilt bieden, dan kunt u dit regelen via de Stichting Noaberschap Ukraïne Twenteexterne-link-icoon.

Op een andere manier helpen

M-Pact is de organisatie die in Enschede de vrijwilligers regelt. Als u wilt helpen, dan kunt u zich aanmelden bij M-Pact. Mail naar info@m-pact.nl of bel met 053-4323304.

Opvangprocedure en verblijfsrechten

Vluchtelingenwerk Oost-Nederland geeft informatie over de opvangprocedure en verblijfsrechten van vluchtelingen uit Oekraïne.

School

Oekraïense kinderen hebben net als elk kind recht op onderwijs. Zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. 

Aanmelden kan alleen bij deze 2 scholen. Deze scholen hebben veel ervaring met lesgeven aan vluchtelingen en nieuwkomers. Kinderen krijgen hier veel hulp bij de Nederlandse taal.

Zorg

Bij levensbedreigende situaties belt u 112. Anders belt u de centrale huisartsenpost: 088 - 555 11 88.

Alle Oekraïense vluchtelingen met een BSN-nummer vallen onder de Regeling Medische zorg Ontheemden. Zij hoeven geen zorgverzekering af te sluiten en hebben recht op medische zorg in Nederland. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, de verloskundige of het ziekenhuis. Meer informatie over vergoedingen:

Leefgeld

Volwassen vluchtelingen uit Oekraïne die niet werken kunnen leefgeld aanvragen. Na inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie krijgen ze hiervoor een formulier. Als ze al in Enschede ingeschreven zijn en opnieuw leefgeld willen aanvragen, kunnen ze:

 • Bellen naar 053 - 481 78 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 
 • Langskomen in het Stadskantoor, de formulieren zijn te krijgen bij de balie

Contact

Als u vragen heeft:

 • Stuur een e-mail naar oekraine@enschede.nl
 • Bel met telefoonnummer 14 053, op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur
 • Kom langs bij De Noordmolen, Wenninkgaarde 44, op maandag tot en met vrijdag (tussen 9.00 en 16.00 uur). Graag alleen bij dringende vragen die niet via e-mail of telefonisch beantwoord kunnen worden.

Via een nieuwsbrief houden we gastgezinnen en vluchtelingen op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen. Meld u aan voor de nieuwsbriefexterne-link-icoon.

Meer informatie