“Wat maakt dat ze in Enschede goede en betaalbare woningbouwprojecten realiseren?”

23 mei 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Met die vraag kwam een groep politici, architecten en juristen en gemeentemedewerkers uit Münster in Enschede. Zij waren deze week op uitnodiging van IAA architecten in onze stad om meer te leren over onze aanpak rond betaalbare woningbouw.

Samen met Peter Roelvink, partner-architect van IAA architecten, vertelden we meer over hoe Enschede gebieden ontwikkelt voor sociale woningbouw en hoe de gemeente samenwerkt met ontwikkelaars, aannemers en architecten. Peter heeft veel ervaring als architect in zowel Nederland als Duitsland. Waardoor hij de sterke en zwakke punten van beide landen goed kent.

Woningen bouwen we in een hoger tempo  

Timo Kemerink op Schiphorst, senior projectmanager bij gemeente Enschede, vertelde meer over onze aanpak en kwam meer te weten over de verschillen in aanpak woningbouw tussen Duitsland en Nederland. Timo: “We hebben een hele enthousiaste groep Duitse politici ontvangen. We hebben een aantal projecten in het centrumkwadraat laten zien en we zijn door Boddenkamp en Roombeek gewandeld. Een groot verschil tussen de aanpak in Nederland en Duitsland is dat het tempo waarop we hier woningen bouwen een stuk hoger ligt. Dat komt waarschijnlijk omdat wij projectmatiger werken. We werken met een strakke planning en van elke discipline wordt verwacht dat ze binnen afgesproken termijn hun bijdrage leveren. In Duitsland gaat een project over veel meer schijven en werken ze niet met een projectmanagement bureau. Disciplines in Duitsland beoordelen de nieuwe vastgoed initiatieven veel individueler en er is minder samenhang tussen de verschillende belangen.”

Performance Factory: voorbeeld van modulair bouwen

Eén van de gebouwen waar de bezoekers uit Münster in het bijzonder in geïnteresseerd waren, was de Performance Factory. Timo: “Dit gebouw is een voorbeeld van modulair bouwen. Dat betekent dat grote modules al in de fabriek worden gebouwd en alles kant en klaar wordt neergezet. Hierdoor kan er veel sneller gebouwd worden dan op de traditionele manier die men nog veel in Duitsland hanteert. Nederland is hierin voorloper en er ontstaan steeds meer fabrieken waarin woningen worden gebouwd.

Behoud van cultureel erfgoed 

Daarnaast is in Enschede veel aandacht voor het behouden van oude, belangrijke gebouwen. Erik Workel, mede partner-architect van IAA Architecten, gaf een presentatie over het behouden van de Melkhal en de rol die IAA hierin heeft gespeeld. Naast de Melkhal zijn er in het Centrumkwadraat nog andere voorbeelden van dit behoud te zien. Zo is bijvoorbeeld de Ambachtsschool in 2022 omgebouwd tot woningen.

Sociale huur en koopwoningen samen in één wijk 

Een ander interessant verschil tussen Enschede en Münster is de indeling van wijken. Timo: “Wij zetten nooit een hele wijk neer met alleen sociale huurwoningen. Of alleen koopwoningen. We zorgen altijd dat hier een mix van is per wijk. Daarnaast krijgt de auto steeds minder de prioriteit, waardoor een wijk veel leefbaarder wordt en er ook meer ruimte ontstaat voor vergroening. Dat vonden ze erg interessant, want Münster heeft juist per wijk dezelfde type woningen.”

Al met al was het een interessant bezoek waar we weer meer leerden over de verschillen tussen Nederland en Duitsland. Door te blijven samenwerken en kennis uit te wisselen, kunnen zowel Münster als Enschede van elkaar leren en elkaar inspireren!