Wetgeving en lijst begrippen privacy

Uitleg over wetten, regels en begrippen (woorden) op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Regels

Europese en gemeentelijke regels:

Europese regels AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Sinds mei 2018 geldt de AVG. Dit houdt in dat binnen de Europese Unie dezelfde regels gelden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon vindt u meer informatie over de AVG.

Gemeentelijke regels

De manier waarop de gemeente Enschede omgaat met uw persoonsgegevens hebben wij vastgelegd in een privacyverklaring.

Begrippen

Uitleg over begrippen en woorden op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Andere belangrijke taken van de AP zijn onder andere:

 • Adviseren over nieuwe wet- en regelgeving
 • Voorlichting geven over de privacywetgeving
 • Internationale taken

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke toezichthouder op het beleid voor privacy en informatiebeveiliging van de gemeente. De FG controleert of de gemeente zich houdt aan de regels over persoonsgegevens.

Datalek

Bij een datalek gaat het om toegang tot persoonsgegevens zonder dat dit mag of zonder dat dit de bedoeling is. De oorzaak kan zijn dat iemand een inbreuk doet op de beveiliging van deze gegevens. Ook het ongewenst vernietigen, verliezen, veranderen of doorsturen van persoonsgegevens door zo’n inbreuk valt onder een datalek.

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, noemen we persoonsgegevens. Maar ook bijvoorbeeld foto's. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft meer informatie over persoonsgegevensexterne-link-icoon.

Tracking

Tracking betekent het verzamelen van gegevens uit datadragers. Datadragers zijn bijvoorbeeld:

 • Mobiele telefoons
 • Tablets
 • Laptops

Verwerken

Onder het verwerken van persoonsgegevens valt eigenlijk alles wat u met gegevens kunt doen, zoals:

 • Verzamelen
 • Opslaan
 • Aanpassen
 • Opzoeken
 • Inzien
 • Weggooien

Verwerker

Een verwerker is een persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt namens de gemeente Enschede. Bijvoorbeeld de drukker van de stempassen. Met een verwerker sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst af. Daarin staan voorwaarden om de beveiliging van de persoonsgegevens te verzekeren.

Verwerkingsverantwoordelijke

In de gemeente Enschede is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Of alleen de burgemeester als het om de openbare orde gaat. Dit betekent dat het college bepaalt wat er met de gegevens gebeurt. We verschuiven deze verantwoordelijkheid naar de managers die dichter bij de werkzaamheden staan.