Wijkplatform Helmerhoek zoekt werkgroepleden

12 april 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Neemt u deel in de werkgroep die gaat over de uitbreiding van Mediant?

In de openbare vergadering van 27 februari werd gesproken over Mediant. Kort geleden werd bekend dat Mediant aan de Broekheurnering 1050 plannen heeft om uit te breiden. Tijdens de openbare vergaderingen werden hier de nodige zorgen over geuit.

Oprichten werkgroep 

Om te achterhalen wat de uitbreiding van Mediant voor de wijk betekent, wil het Wijkplatform Helmerhoek een werkgroep oprichten. Het wijkplatform biedt bewoners en ondernemers de mogelijkheid om in deze werkgroep deel te nemen. Deze werkgroep vertegenwoordigt dan de wijk in het traject.

Aanmelden voor de werkgroep

Heeft u een duidelijke mening over deze uitbreiding? En wilt u meedenken in de werkgroep? Stuur dan een e-mail naar wijkplatform@helmerhoek.nl