Kamerverhuurpanden in Enschede

Op de kaart vindt u een overzicht van legale kamerverhuurpanden in Enschede. Daarnaast staan op deze de kaart ook panden waarvoor momenteel een aanvraag voor kamerverhuur in behandeling is. 

Let op: omdat de kaart door meldingen en verder onderzoek kan wijzigen, kunnen aan deze kaart geen rechten worden ontleend.

Wat zijn legale kamerverhuurpanden

De  kaart geeft een overzicht van legale kamerverhuurpanden in Enschede.

Een kamerverhuurpand is legaal als:

  • Het pand een vergunningheeft voor kamerverhuur
  • Er in het pand al voor 24 december 2016 kamers werden verhuurd en de kamerverhuur niet langer dan 1 jaar is stopgezet

Welke panden staan niet op de kaart?

  • Kamerverhuurpanden waarvan de status in onderzoek is
  • Kamerverhuurpanden die (vermoedelijk) niet legaal zijn
  • Kamerverhuurpanden waarvan het recht op kamerverhuur is komen te vervallen of wordt ingetrokken

Wat kan ik doen als ik een kamerverhuurpand mis op de kaart?

Bent u eigenaar van een kamerverhuurpand dat niet op de kaart staat? 

U kunt een vergunning aanvragen voor kamerverhuur in uw pand. U krijgt de vergunning als het pand voldoet aan de geldende regels. Als het pand niet voldoet aan de geldende regels, dan zult u de kamerverhuur moeten beëindigen. 

Bent u bewoner van een kamerverhuurpand dat niet op de kaart staat?

U kunt de eigenaar van het pand vragen om een vergunning aan te vragen. Doet de eigenaar dit niet, houd er dan rekening mee dat u in een niet-legaal kamerverhuurpand woont. Wij handhaven actief op deze panden. Dit kan betekenen dat u andere woonruimte moet zoeken.

Bent u omwonende van een kamerverhuurpand dat niet op de kaart staat?

U kunt het kamerverhuurpand bij ons melden. Wij onderzoeken de situatie verder. Als legalisatie van het kamerverhuurpand niet mogelijk is, moet de kamerverhuur worden beëindigd.

Meld een kamerverhuurpand dat niet op de kaart staat