Alert message

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Zuid

De wijken onder de A35 - Helmerhoek, Stroinkslanden en Wesselerbrink - vormen stadsdeel Zuid. Binnen dit stadsdeel zijn de meeste sportverenigingen verzameld, met name aan de Sportboulevard.

De Agenda van Zuid

Ontdek de ambities en mensen die zich inzetten voor Zuid!

Jij maakt de buurt!

Maak je eigen buurt nog mooier of vraag een wijkbudget aan.

Nieuws uit Zuid