Marc Teutelink is namens Burgerbelangen Enschede wethouder.

Verantwoordelijk voor

 • Financiën
 • Interne en externe bereikbaarheid en openbaar vervoer
 • Onderhoud leefomgeving
 • Klimaatadaptatie
 • Vergunningen (bouwen),toezicht &handhaving
 • Externe veiligheid
 • Afval en milieu
 • Dienstverlening/Wet open overheid 
 • Digitalisering en ICT 
 • Aandeelhouderschappen en deelnemingen (beleid)
 • Havenbedrijf
 • Stadsdeelwethouder voor Zuid
 • 5e locoburgemeester

Nevenfuncties door werk als wethouder

•             Lid Algemeen Bestuur /Dagelijks Bestuur* ODT
•             Lid Algemeen Bestuur OLCT 
•             Lid Algemeen Bestuur GBT 
•             Lid Algemeen Bestuur RBT/XL businesspark
•             Lid Algemeen Bestuur /Dagelijks Bestuur* Technology Base
•             Lid coöperatieve vereniging Dimpact
•             Aandeelhouder Sportaal 
•             Aandeelhouder Twentse Schouwburg 
•             Aandeelhouder BNG Bank
•             Aandeelhouder Enexis

(*) De DB-leden worden uit het Algemeen Bestuur gekozen.