Arjan Kampman is wethouder namens PvdA. “De inwoners van Enschede staan voor mij voorop. Ik zet mij ervoor in om te zorgen dat wat wij als gemeente doen, begrijpelijk is en aansluit bij wat hen bezighoudt.”

Verantwoordelijk voor

 • Arbeidsmarktbeleid (incl. Sociale Werkvoorziening)
 • Beroepsgerichte scholing
 • Educatie
 • Laaggeletterdheid
 • Inkomensondersteuning
 • Schuldhulpverlening
 • Arbeidsparticipatie, re-integratie
 • Emancipatie/inclusiviteit
 • Asiel, integratie en inburgering. 
 • Stadsdeelgewijs werken (sociale basis in de wijk/wijkteams) 
 • Coördinerend wethouder huisvesting aandachtsgroepen
 • Stadsdeelwethouder voor Noord
 • 3e locoburgemeester

Nevenfuncties door werk als wethouder

 • Lid Algemeen Bestuur/lid DB en voorzitter Stadsbank Oost Nederland
 • Voorzitter DB /AB Stadsbank 
 • Voorzitter regionaal arbeidsmarktoverleg 
 • Lid Algemeen Bestuur Technology Base 
 • Lid RvT gebiedsorganisatie Kennispark