Burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Enschede wordt bestuurd door een coalitie van: 

  • Burgerbelangen Enschede
  • VVD
  • PvdA
  • ChristenUnie

Het College van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. In de portefeuille staan de taken waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders adviezen van de gemeentesecretaris.

Gemeentesecretaris en loco-gemeentesecretaris