Gemeentelijke organisatie

De samenleving verandert. En daarmee onze rol als gemeentelijke organisatie. Om die voortdurende transitie in te kunnen vullen, willen we een flexibele, wendbare overheid zijn. Alleen op die manier kunnen we werken aan de opgaven van onze gemeente en de ambities van onze politiek. Daarbij stellen we de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van Enschede centraal. Deze aanpak noemen we Samenlevingsgericht werken.

Een nieuwe hoofdstructuur

Tegen een achtergrond van transitie is in 2015 besloten de gemeentelijke organisatie opnieuw vorm te geven. Er is gekozen voor een nieuwe hoofdstructuur. Daarin staat integraal samenwerken aan gemeentelijke opgaven voorop. Wie er nodig zijn om samen te werken is een veel relevantere vraag dan bij welke afdeling een opgave ‘hoort’. De gemeente werkt aan een nieuw Bestuurs- en Managementconcept dat begin 2017 gereed is. Hierin wordt in detail beschreven waarom en hoe we onze organisatie voortdurend blijven veranderen, hoe we de werkprocessen inrichten en zorgen dat deze goed verlopen. 

Samenwerking door structuren los te laten

De belangrijkste rol in de nieuwe hoofdstructuur ligt bij de Concerndirectie. Zij is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de gehele gemeentelijke organisatie. De Concerndirectie bestaat uit een Algemeen directeur en Concerndirecteuren met elk hun eigen aandachtsgebied: bedrijfsvoering, economie, fysiek en sociaal. De rol van Algemeen directeur wordt ingevuld door de gemeentesecretaris. Hij of zij geeft leiding aan de Concerndirectie, is adviseur van B&W en eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. De Concerndirectie faciliteert het integraal samenwerken binnen de organisatie. Om resultaten in de samenleving te halen, zorgt de Concerndirectie ervoor dat de juiste taken en organisatieonderdelen worden gebundeld, of juist ontkoppeld. Onze organisatiestructuur blijft hierdoor in verandering.

Werken vanuit de bedoeling

De uitvoeringsorganisaties en hun managers verlenen diensten aan de stad op een hoog niveau, en zijn verantwoordelijk voor alle transactie- en uitvoeringsprocessen van de gemeente Enschede. Omdat zij voortdurend in contact staan met onze burgers, bedrijven en instanties, vormen zij onze oren en ogen in de samenleving. Samen houden zij in de gaten of we als organisatie wel aan onze bedoeling blijven voldoen. Dat is: een betrouwbare en mensgerichte overheid zijn, die zo efficiënt mogelijk en vanuit de benadering van de samenleving werkt, om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven. Kijk ook op Koers053 voor meer waardevolle informatie. 

Ruimte en vertrouwen voor de professional

In Enschede hebben we met elkaar afgesproken dat we verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen. Dat voorkomt onnodig managen. Bij al onze professionals faciliteren we eigenaarschap. Zij moeten de ruimte en het vertrouwen krijgen om invulling aan hun rol te geven.

Dit komt ook terug in de vier Enschede waarden, die beschrijven hoe we met elkaar omgaan:

  1. Vertrouwen - We maken heldere afspraken, weten wat we aan elkaar hebben, geven op een moderne manier invulling aan opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. We houden van aanpakken, zijn pragmatisch en durven te vertrouwen op elkaars professionaliteit.
  2. Verbinden - We zoeken elkaar op en zorgen voor de verbinding. We doen het samen. We laten pas los als we weten dat een ander het ‘vast’ heeft. We zijn attent naar elkaar, vertonen eigenaarschap, hebben oog voor wat de ander nodig heeft.
  3. Vrij zijn - We zoeken naar vernieuwing, verbetering, en zijn daarin creatief. We evalueren om beter te worden en kijken vooruit. We denken vrij en spreken vrij uit. We nodigen elkaar uit vrij te zijn, op kansen gericht.
  4. Voorbeeld geven - We dragen in alles wat we doen bij aan een lerende organisatie. We geven elkaar feedback en vragen daarom. De stijl van leidinggeven is coachend en stimulerend.

Nominatie Beste Overheidsorganisatie 2016

De gemeente Enschede is organisatie in verandering. En ondanks dat dit niet altijd gemakkelijk is, hebben we er al veel mee bereikt. Onze samenlevingsgerichte aanpak wordt ook steeds vaker opgemerkt buiten onze organisatie. Het leverde ons een nominatie op voor de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2016. Ambtenaren van de gemeente Enschede zijn trots op hun werk. Ze geven hun werkplezier een 7,3. Dit is een uitkomst van het Verbeteronderzoek 2016.

Nevenfuncties van medewerkers met schaal 14 en hoger

Bekijk het overzicht van nevenfuncties van medewerkers met schaal 14 en hoger.

Organogram

BestandBekijk hier het organogram van de gemeente Enschede.