Officiële mededelingen

Elke week publiceert de gemeente officiële mededelingen en nieuws in Huis Aan Huis Enschede. Deze kunt u hieronder lezen (PDF). 

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen. Elke week is er ook een bericht met de officiële mededelingen.

Oudere officiële mededelingen vindt u op Archiefweb. Zoek op onderwerp of gebruik de kalenderfunctie.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Uitkomsten Minima Effectrapportage 2019 Nibud, Uitvoering motie Sekswerk in Enschede en Rechtshandeling (verkoop) Vastgoed bedrijf Enschede.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Ter visie legging concept-structuurvisie Kennispark, herontwikkeling Cobercoterrein en de bijdrage Netwerkstad.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: Vrijgeven voor tervisielegging van ontwerpbestemmingsplan 'Brandweerkazerne Glanerbrug', het uitgifteplan verkoop kavels Janninkkwartier en de motie 'hoge nood'

Bekendmakingen en lokale wet- en regelgeving

Gemeente Enschede maakt de volgende zaken bekend in het Gemeenteblad en de Staatscourant op www.overheid.nl:

  • alle nieuwe of gewijzigde verordeningen
  • beleidsregels
  • regelingen
  • bestemmingsplannen